Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > 700 Classroom Activities

700 Classroom Activities

Autor: David Seymour a Maria Popova
Karegorie: Macmillan Book for Teachers Kde kúpiť
Obálky

700 Classroom Activities

Autor: David Seymour a Maria Popova
Kategorie: Macmillan Book for Teachers Kde kúpiť

Nenahraditeľný doplnok knihovne každého učiteľa angličtiny obsahuje sedemsto v praxi preverených aktivít pre študentov od úrovne elementary až po upper-intermediate.

Príručka 700 Classroom Activites zahŕňa všetky dôležité témy, gramatické javy i funkcie jazyka. Väčšinou sú aktivity krátke a úzko špecifické, takže ich možno kedykoľvek operatívne včleniť do hodiny. Aktivity nevyžadujú náročnú prípravu – stačí si rýchlym pohľadom do knihy overiť, že precvičujete požadovaný jav a skontrolovať časovú náročnosť. Kniha 700 Classroom Activities je ideálna pre učiteľov, ktorí oceňujú možnosť pohotovo reagovať na potreby študentov a rýchlo im prispôsobiť výučbu.

700 Classroom Activities je rozdelená na 4 časti:

 • Conversation (precvičenie reči a tematických okruhov)
 • Functions (spôsoby použitia gramatických javov)
 • Grammar (cvičenia na gramatické javy)
 • Vocabulary (slovná zásoba a tematické okruhy)

V jednotlivých sekciách sú aktivity zoradené podľa abecedy, vhodnú aktivitu si vyberiete aj v zozname na konci knihy.

Hlavné výhody

 • Inštrukcie k aktivitám sú štylizované tak, ako by ich učiteľ hovoril študentom.
 • Aktivity netreba kopírovať.
 • Kód pri každej aktivite označuje odporúčanú úroveň študentov
  E - elementary, P - pre-intermediate, I - intermediate, U+ - upper-intermediate.
 • Aktivity, ktoré študenti môžu považovať za príliš osobné, citlivé, alebo ich môžu priviesť do rozpakov, sú označené symbolom - ! -.
 • Kniha ponúka aj aktivity, založené na práci s internetom.