Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Beyond

Beyond

Beyond

Autor: Rob Metcalf, Rebecca Robb Benne a Robert Campbell
Karegorie: Stredná škola Kde kúpiť
Obálky

Beyond

doložka MŠVVaŠ SR
Autor: Rob Metcalf, Rebecca Robb Benne a Robert Campbell
Kategorie: Stredná škola Kde kúpiť

Jednotlivé úrovne:

 • Beyond A1+: odporúčaná pre 6. ročník ZŠ a gymnáziá s 8-ročným štúdiom
 • Beyond A2: odporúčaná pre 7. - 8. ročník ZŠ a gymnáziá s 8-ročným štúdiom
 • Beyond A2+: odporúčaná pre 9. ročník ZŠ, stredné školy a gymnáziá
 • Beyond B1: odporúčaná pre stredné školy a gymnáziá
 • Beyond B1+: odporúčaná pre stredné školy a gymnáziá
 • Beyond B2: odporúčaná pre stredné školy a gymnáziá

 

Beyond sa dôsledne zameriava na precvičovanie všetkých jazykových zručností a na postupné, kumulatívne rozvíjanie slovnej zásoby a znalosti gramatiky.

"Life Skills" teda zručnosti potrebné pre efektívne zaradenie sa do každodenného života, sú ďalšou dôležitou súčasťou série Beyond. Viac informácií nájdete v ANJ na stránke Beyond.

Kreatívny a dynamický prístup k témam motivuje študentov k zanietenosti v práci s knihou a učenie sa nadobúda zmysel s cieľom uspieť.

Kľúčové aspekty učebnice Beyond

 • Dôsledne vybrané typy cvičení rozvíjajú nielen komunikáciu, ale aj kritické zmýšľanie, plánovanie a organizovanie, spoločenské zručnosti, schopnosti študentov riešiť problémy, spolupracovať, uvedomovať si kultúrne podobnosti a rozdielnosti.
 • Obrázky a témy v učebnici ožívajú vďaka dvom videám v každej lekcii (Speaking videos a Moving Picture videos), a učenie sa stáva ľahšie prístupné a motivujúce pre túto vekovú kategóriu.
 • Resource Centre, ktorý je zdrojom pravidelného využívania multimediálnych materiálov, ako aj ďalších aktivít v triede aj doma, dodáva učeniu mnohotvárnosť a študentov motivuje k rôznorodým činnostiam. Je rozdelený na dve časti – zvlášť pre učiteľa a zvlášť pre študentov.
 • Presentation Kit je digitálne spracovanie učebnice na prácu v triede cez interaktívnu tabuľu, alebo cez počítač a dataprojektor. Okrem kópií strán v učebnici obsahuje aj všetky audio a video nahrávky priamo spustiteľné z konkrétnej strany učebnice, ako aj ďalšie interaktívne cvičenia a kľúč ku všetkým cvičeniam v učebnici.
 • Online Workbook, ktorý poskytuje veľké množstvo ďalších interaktívnych cvičení prístupných cez počítače, alebo mobilné zariadenia.
 • Na podporu rozšíreného počtu hodín môžu učitelia využívať aj odporúčané aktivity zdarma stiahnuteľné zo stránky OneStopEnglish

Manuál ako aktivovať kód k učebnici

Pozor! Skôr ako použijete kód zo SB alebo TB na prihlásenie sa, prečítajte si podrobne manuál:
Digitálny manuál pre učiteľa si môžete stiahnuť tu
Digitálny manuál pre študenta si môžete stiahnuť tu

Zjednodušené čítanky k učebnici Beyond

Zjednodušené čítanky vhodné k učebnici Beyond si môžete stiahnuť tu

 

Komponenty učebnice Beyond:

 • Beyond Premium Student's Book Pack – prístup na Student Online Resource Centre + Online Workbook
 • Beyond Standard Student's Book Pack – prístup na Student Online Resource Centre
 • Beyond Teacher's Book Pack – prístup na Teachers Resource Centre + Presentation Kit
 • Beyond Teacher's Digital Pack
 • Beyond Workbook – tlačená verzia alebo Online verzia

Beyond A2+ SB Unit 6

beyond a2plus

kliknite na obrázok pre zobrazenie ukážky

Beyond B1 SB Unit 5

beyond b1

kliknite na obrázok pre zobrazenie ukážky

 

Pozrite si ukážku

Beyond Online Workbook Video Manual for Students

Beyond Online Workbook Video Manual for Teachers: