Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Captain Jack

Captain Jack

Autor: Jill Leighton a Sandie Mourão
Karegorie: Predškolský vek Kde kúpiť
Captain Jack
Captain Jack
Hello Jack
Obálky

Captain Jack

doložka MŠVVaŠ SR
Autor: Jill Leighton a Sandie Mourão
Kategorie: Predškolský vek Kde kúpiť

Učebnica angličtiny pre deti od 3 do 5 rokov.

Captain Jack je nová, trojdielna učebnica angličtiny pre výučbu detí od 3 do 5 rokov. Cieľom učebnice je pomôcť žiakom z materských a jazykových škôl, aby sa stali sebavedomými študentmi angličtiny. Výučba je postavená na objavovaní sveta okolo nás, pri ktorom deti sprevádza papagáj Jack, mačička Fluffy a deti Katie a Danny.

Učebnica je k dispozícii na troch úrovniach:

 • Hello Jack - pre deti od 3 rokov
 • Captain Jack 1 – pre deti od 4 rokov (možno použiť aj pre začiatočníkov)
 • Captain Jack 2 - učebnica pre deti od 5 rokov
 
Kľúčové črty učebnice
 • My World - témy zo života (napr. hygiena, životné prostredie, samostatnosť) pomáhajú deťom poznávať svet v anglickom jazyku
 • témy sú doplnené veľkým počtom pesničiek, rutinných činností, hier, TPR (viz ďalší bod) a prácou s bábkou
 • metodika výučby je založená na dvoch konceptoch:
  Story-Based Approach - výučba pomocou príbehu
  TPR (Total Physical Response) – zapojenie motorickej aktivity do procesu osvojovania jazyka
 • perforované pracovné listy, ktoré možno ľahko vytrhnúť a používať postupne
 • pracovné listy rozvíjajú motorické a kognitívne schopnosti detí pomocou priradzovania, krúžkovania apod.
 • press-outs (obrázky ako vystrihovačky, len vyberateľné z listu papiera) pridávajú príbehom na skutočnosti

bk-captain-jack-unit1bk-captain-jack-unit7

Pupil’s book & Multi-ROM

Kniha pre malých študentov obsahuje:

 • 8 lekcií, z ktorých každá má 8 častí
 • samolepky s obrázkami
 • press-outs – vystrihovačky bez nutnosti strihať nožničkami
 • Multi-ROM so štyrmi aktivitami na PC pre každú lekciu
 • lekcie vzťahujúce sa k rôznym sviatkom (napr. Halloween, Christmas)

Diely Captain Jack 1 a Captain Jack 2 je možné zakúpiť vo verzii Plus, ktorá obsahuje dve lekcie naviac pre kurzy s väčším počtom vyučovacích hodín.

Teacher's Book

Metodická príručka pre učiteľa obsahuje podrobné pokyny k práci ako s učebnicou,  tak aj s Flip over Book a Flashcards. K cvičeniam uvádza úvodné aj následné aktivity, aby boli dodržané správne metodické postupy. Teacher's Book je spracovaná tak, aby aj učiteľ bez skúseností s výučbou najmenších detí mohol učebnicu bez problémov používať.

Flip over Book

Veľká obrázková kniha s rozmermi 60 × 53 cm s príbehmi z učebnice. Umožňuje učiteľovi tzv. heads up prezentáciu novej látky, to znamená, že deti sa môžu dobre sústrediť na učiteľa bez nutnosti sledovať obrázky vo vlastnej učebnici. Flip Over Book se používa aj k ďalším aktivitám, ktorých popis je uvedený v Teacher's book.

bk captain jack flip over book

Bábka Captain Jack -  papagáj

Bábku používajú učitelia v priebehu hodiny. Pri niektorých aktivitách deti na hodine hovoria s bábkou, a nie s učiteľom, a majú tak menšie zábrany v komunikácii. Podrobné pokyny, kedy a ako použiť bábku, sú uvedené pri príslušných cvičeniach v metodickej príručke.

Photocopiables CD-ROM

Toto CD je určené pre učiteľa a obsahuje kopírovateľné materiály pre opakovanie slovnej zásoby, mini flashcards a texty nahrávok.

Multimedia Pack

Tento DVD-ROM je určený na použitie v triede na interaktívnu tabuľu alebo na počítači s projektorom. Na DVD nájdete:

 • videá piesní, ktoré spievajú a precvičujú anglické deti
 • videá, ktoré pomáhajú deťom spojiť si vyučovaciu látku so svetom okolo nich
 • aktivity pre prácu s interaktívnou tabuľou
 • animované príbehy

Ďalšie súčasti učebnice

 • CD s nahrávkami na hodiny
 • Flashcards - kartičky s obrázkami na hodiny

Pozrite si jednu lekciu z učebnice Hello Jack:

 

Ukážka Multi-ROM

Ukážka z Teacher's Book