Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Cheeky Monkey

Cheeky Monkey

Autor: Kathryn Harper and Claire Medwell
Karegorie: Predškolský vek Kde kúpiť
cheeky monkey
cheeky monkey
hello cheeky
Obálky

Cheeky Monkey

Autor: Kathryn Harper and Claire Medwell
Kategorie: Predškolský vek Kde kúpiť

Cheeky Monkey je celkom trojdielna učebnica angličtiny pre deti v materských školách a kurzoch jazykových škôl. Učebnicu doprevádzajú postavičky opičky Cheeky Monkey, lva Roryho a ich priateľov Toma a Ellie.

Metodika používaná v učebnici Cheeky Monkey

Učebnica založená na dvoch konceptoch: story-based approach (výučba pomocou príbehu) a TPR (Total Physical Response – zapojenie motorickej aktivity do procesu osvojovania jazyka). Cheeky's jungle gym vychádza práve z týchto prístupov, kedy sa deti učia pomocou aktivít, tančekov a hudobných hier. Osvojovanie angličtiny začína rozvojom receptívnej zložky jazyka a až po zvládnutí tejto zložky sa pristupuje k rozvoju produktívnej zložky jazyka.

Učebnica má celkom 3 diely. V závislosti na veku detí môže učiteľ začať dielom Hello Cheeky alebo Cheeky Monkey 1.

Hello Cheeky

 • učebnica pre deti od 3 rokov
 • deti si osvojujú angličtinu pomocou príbehov a pesničiek
 • učia sa osvojiť si rytmus jazyka a výslovnosť
 • rozvíja sa predovšetkým receptívna stránka jazyka

hello cheeky

Cheeky Monkey 1

 • pre deti od 4 rokov
 • tento diel je možné použiť aj pre začiatočníkov
 • pomalý postup, pomaly sa vyvíja rozprávanie
 • do učebnice vstupuje postava lva Roryho
 • deti si osvojujú základné gramatické štruktúry, farby a čísla 1 – 5 apod.

Cheeky Monkey 2

 • pre deti od piatich rokov
 • v tomto diely sa už pristupuje ako k receptívnemu, tak produktívnemu jazyku
 • pracovné listy precvičujú počítanie a kognitívne aktivity

cheeky monkey

Pupil's Book

Kniha pre žiaka obsahuje:

 • nálepky - ich správnym nalepením deti vyjadrujú porozumenie
 • press-outs - stačí vybrať zo stránky bez nutnosti strihania nožničkami
 • Multi-ROM plný aktivít pre každú lekciu. Na MULTI-ROMe nájdete tiež pesničky z učebnice, ktoré sú sprevádzané mimikou a gestami pre uľahčenie porozumenia a pre motiváciu k pohybu
 • šesť lekcií rozdelených vždy do siedmich oddielov
 • v učebnici sú tiež začlenené lekcie vzťahujúce sa k jednotlivým sviatkom
 • listy sú perforované a je ich teda možné ľahko vytrhnúť a používať postupne, aby sa deti mohli sústrediť na práve preberané učivo. Listy ja možné potom jednoducho vložiť do viazača
 • aktivity s nálepkami precvičujúcimi slovnú zásobu

Busy Book

Voliteľný pracovný zošit obsahuje

 • ďalšie pracovné listy, ktoré umožňujú školám s väčším počtom hodín angličtiny ďalšie precvičovanie.
 • pre každú lekciu je začlenená ďalšia pesnička.

Teacher's Book

Metodická príručka pre učiteľov obsahuje:

 • podrobné pokyny, ako pracovať s učebnicou, a to ako pre Pupil’s Book, tak pre Busy Book. K aktivitám uvádza úvodné a následné aktivity, aby boli dodržané správne metodické postupy
 • radu fotokopírovateľných materiálov
 • tri ďalšie fotokopírovateľné pracovné listy pre každú lekciu
 • Minicards – kartičky pre hry, ktoré opakujú slovnú zásobu
 • listy rodičom vysvetľujúce, čo a ako sa deti na hodinách učia
 • radu materiálov na hodnotenie detí vrátane tzv. Child's report
 • štvorročné vysvedčenie určené pre rodičov
 • A Class progress report
 • špeciálnu sekciu Teacher talk, ktorá obsahuje zoznam užitočných fráz pre použitie v triede

DVD & Photocopiable CD

DVD je určené pre učiteľov. Obsahuje videá s príbehmi, kde vystupuje Cheeky Monkey, a slúži aj ako inšpirácia pre učiteľov. Z  DVD je tiež možné vytlačiť ďalšie kopírovateľné materiály.

Busy Book Flashcards

Obrázkové karty určené k prezentácii, výučbe, precvičovaniu a opakovaniu slovnej zásoby, zobrazujú slovnú zásobu z učebnice na laminovaných kartách určených k opakovanému použitiu ako učiteľom tak aj deťmi. Presné použitie je detailne popísané v metodickej príručke pri príslušných aktivitách.

Story Cards

Laminované karty určené k prezentácii a prácou s príbehmi po jednotlivých epizódach. Presné použitie je detailne popísané v metodickej príručke pri príslušných aktivitách.

Class Audio CD

Obsahuje všetky nahrávky k učebnici Cheeky Monkey.

Bábka Cheeky Monkey

Bábka je určená pre učiteľov pre využitie behom hodiny. Deti na hodine rozprávajú "s bábkou ", nie s učiteľom (bábka ich zdraví, učí ich nové veci apod.), a tak majú menšie zábrany v komunikácii. Podrobné pokyny, kedy a ako použiť bábku, sú uvedené pri príslušných cvičeniach v metodickej príručke.

cheeky monkey puppet 

Play mat

Play mat je podložka na hranie s motívom mapy mesta s vyobrazením ulíc, domov a obchodov. Podrobné pokyny, kedy a ako ich použiť, sú uvedené pri príslušných cvičeniach v metodickej príručke.

 • Deti ju využívajú behom story time a circle time.
 • Vďaka použitiu tejto podložky deti zapoja hmat, podložka tiež umožňuje zaujímavo meniť činnosti v priebehu hodiny a udržať tak pozornosť detí.

 cheeky monkey playmat

Ukážka z Teacher's Notes Cheeky Monkey