Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Communicate

Communicate

Autor: Kate Pickering
Karegorie: Doplnkové materiály Kde kúpiť
Communicate 1
Communicate 2
Obálky

Communicate

Autor: Kate Pickering
Kategorie: Doplnkové materiály Kde kúpiť

Učebnica angličtiny určená na zdokonaľovanie posluchových a konverzačných schopností študentov stredných škôl.

Communicate je dvojddielna učebnica angličtiny, ktorá buduje posluchové a konverzačné schopnosti stredoškolákov na úrovni B1 pomocouvideo aktivít.

Preberané témy pomôžu študentom pripraviť sa na posluchovú a ústnu časť základnej úrovne štátnej maturity. Ďalej im umožní orientovať sa v súkromnom aj spoločenskom živote a v školskom aj pracovnom prostredí v anglicky hovoriacich krajinách.

Video materiály interaktívnym spôsobom zoznamujú študentov so všetkými aspektami života vo Veľkej Británii.

Prvý diel obsahuje 15 lekcií. Piata, desiata a pätnásta lekcia opakujú látku predchádzajúcich štyroch lekcií. Posledná stránka každej lekcie opakuje slovíčka a frázy z danej lekcie. Na konci učebnice sa nachádza osem DVD kvízov a zoznam slovíčok ku všetkým lekciám.

Druhý diel obsahuje 12 lekcií. Piata a desiata lekcia sú opakovacie. Na konci učebnice je dvanásť pracovných listov k aktivitám na DVD a zoznam slovíčok.

Komponenty učebnice

Študent potrebuje:

  • Student's Coursebook (iba učebnica) ALEBO
  • Student's Coursebook Pack (učebnica + audio CD + DVD s videonahrávkami)

Učiteľ potrebuje:

  • Student's Coursebook + Teacher's CD-ROM and DVD Pack (metodické pokyny, testy vrátane posluchových cvičení, kľúč ku cvičeniam, posluchové cvičenia využiteľné na hodinách s možnosťou prehrávania na počítači, ich prepisy, DVD s videonahrávkami), ALEBO
  • Student's Coursebook Pack + Teacher's Multi ROM (metodické pokyny, testy vrátane posluchových cvičení, kľúč ku cvičeniam, posluchové cvičenia využiteľné na hodinách s možnosťou prehrávania na CD prehrávači, ich prepisy).