Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Culture View

Culture View

Culture View DVD set

Autor:
Karegorie: Stredná škola Kde kúpiť
Culture View 1
Culture View 2
Obálky

Culture View DVD set

Autor:
Kategorie: Stredná škola Kde kúpiť

Culture View je výborný doplnkový materiál ku každodennému vyučovaniu Anglického jazyka.

Tento video materiál môže byť využitý v akomkoľvek kurze ako doplnok, alebo ako hlavná náplň vyučovanej témy. DVD set ponúka pohľad do súčasnej kultúry a života vo Veľkej Británii. Videá sú vytvorené pútavo špeciálne pre mládež vo veku 11+.

Culture View pozostáva z 2 častí, pričom každá z nich obsahuje DVD a CD-ROM. Súčasťou DVD je 12 samostatných filmov zo 6 tématických okruhov, dokumentárneho alebo situačného charakteru. Filmy podporujú vnímanie jazyka ako funkčného prvku v každodenných prirodzených situáciách.

Každý CD-ROM obsahuje pracovné listy pre všetky DVD materiály. Pracovné listy sú na 2 úrovniach: štandardná a vyššia úroveň. Medzi aktivity patria rôzne projekty, "role plays" + aktivity pred, počas a po pozretí daného filmu. CD zahŕňa poznámky pre učiteľov, správne odpovede aj prepis textov videí.

DVD Pack 1 témy: DVD Pack 2 témy:
Domov (Home) Hudba (Music)
Šport (Sport) Živočíchy (Animals)
Vzhľad (Appearance) Krajina (Landscape)
Jedlo (Food) Média (Media)
Preprava (Transport) Jazyk (Language)
Škola (School)