Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Direct to FCE

Direct to FCE

Direct to FCE

Autor: Roy Norris a Lynda Edwards
Karegorie: Jazykové skúšky Kde kúpiť
Obálky

Direct to FCE

Autor: Roy Norris a Lynda Edwards
Kategorie: Jazykové skúšky Kde kúpiť

Učebnica angličtiny k skúške FCE.

Učebnica Direct to FCE kombinuje výhody bežnej učebnice a on-line materiálov. Je ideálnym riešením, ak hľadáte učebnicu, ktorá Vašich študentov pripraví na skúšku FCE v jej tlačenej aj elektronickej forme.

Hlavné výhody učebnice

  • krátky a celistvý kurz na prípravu k skúške FCE (najviac 120 hodín výučby)
  • iba 3 časti učebnice: Student's Book + Free Website Access, Teacher's Book, Audio CDs
  • 10 tematicky zameraných lekcií, obsahujúcich témy obvyklé pre skúšku FCE
  • podpora na webovej stránke www.directtofce.com umožní ľahkú prípravu na Computer Based FCE (CB FCE)

Student's Book

Na začiatku učebnice nájdete popis skúšky FCE, špecifikujúci jednotlivé typy úloh v jednotlivých častiach skúšky (Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking). V učebnici je následne pri jednotlivých cvičeniach zreteľne vyznačené, na ktorý typ úlohy dané cvičení študenta pripravuje.

Do každej lekcie sú zaradené minimálne dva oddiely Vocabulary, zamerané na rozvoj slovnej zásoby (predovšetkým kolokácií). Slovnú zásobu pomáhajú rozvíjať aj sekcie Word formation. Na opakovanie a rozšírenie znalostí gramatiky sú v každej lekcii najmenej dve sekcie Language focus. V prípade potreby nájdete na webovej stránke v časti Grammar reference podrobný popis jednotlivých gramatických javov. Na konci každej lekcie je dvojstránkové opakovanie Review, ktorého cvičenia sú v testovej forme a sú zamerané na prebrané učivo z danej lekcie.

V učebnici nájdete aj rady k osvojeniu stratégií na vypracovanie jednotlivých úloh:

pravidelne zaradené Help boxes, vďaka ktorým sa dozviete, ako nájsť čo najvhodnejšie riešenie jednotlivých úloh skúšky FCE

bk direct to fce help

Remember Boxes, upozorňujú na najdôležitejšie zásady,

bk direct to fce remember

Writing Bank  na konci učebnice predstavuje jednotlivé typy úloh z časti Writing společně aj s modelovými odpoveďami. Rámčeky Useful languge for… naučia študentov používať vhodné jazykové prostriedky pre jednotlivé typy textov.

bk direct to fce writing tn

www.directtofce.com

Na webovej stránke www.directtofce.com nájdete štyri testy, ktoré môžete vypracovať v skúšobných (bez časového limitu) či testových (s časovým limitom) podmienkach. Na stránkach si môžete stiahnuť aj pracovné listy ku každej lekcii v učebnici, sekciu Grammar Reference (vo formáte pdf) a prepisy nahrávok z učebnice.

K prístupu na webovú stránku použite unikátny kód, uvedený na vnútornej strane zadného obalu učebnice. Tam nájdete aj podrobný návod postupu. Kód z učebnice môžete použiť iba pre jednu e-mailovú adresu. Prístup možno využívať 18 mesiacov od registrácie kódom.

Audio CD

CD s nahrávkami všetkých načúvacích cvičení v učebnici je na predaj samostatne.

Teacher's Book

Metodická príručka obsahuje pokyny k uskutočneniu jednotlivých aktivít v učebnici, uvádza úvodné, následné a doplňujúce aktivity, a tiež obsahuje kľúč k cvičeniam a prepis nahrávok.

S on-line prístupom sa môžete zoznámiť pri komentovanej prehliadke