Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Doložky MŠVVaŠ SR

Doložky MŠVVaŠ SR

V tejto sekcii nájdete učebnice, ktoré získali doložku MŠVVaŠ SR.

 • English World

  English World je 10-dielna učebnica angličtiny, ktorá je doplnená mnohými tlačenými a elektronickými komponentami pre žiakov aj pre učiteľa (napr. DVD-ROM s materiálmi pre interaktívne tabule). Je určená pre deti od 3. ročníka ZŠ.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Bugs World

  Bugs World je dvojdielna učebnica angličtiny pre žiakov 1. a 2. triedy ZŠ, ktorí ešte nevedia čítať a písať. 

   

  doložka MŠVVaŠ SR
 • English World

  English World je 10-dielna učebnica angličtiny, ktorá je doplnená mnohými tlačenými a elektronickými komponentami pre žiakov aj pre učiteľa (napr. DVD-ROM s materiálmi pre interaktívne tabule). Je určená pre deti od 3. ročníka ZŠ.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Give Me Five!

  Give Me Five! je nová šesťdielna učebnica pre základné školy, ktorá kladie veľký dôraz na zapojenie žiakov do vyučovacieho procesu a rozvoj schopností 21. storočia. Dynamický a zábavný obsah zlepšuje a udržuje motiváciu žiakov a zvyšuje ich úspešnosť pri skúškach.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Academy Stars

  Učebnica Academy Stars je určená pre deti vo veku od 6 do 14 rokov.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Academy Stars

  Učebnica Academy Stars je určená pre deti vo veku od 6 do 14 rokov.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Gateway to Maturita

  Učebnica Gateway to Maturita spĺňa všetky požiadavky na výučbu na SŠ a 8-ročných gymnáziách a tiež na prípravu na maturitu. Nie je vždy jednoduché zaujať študentov stredných škôl. Vďaka učebnici Gateway to Maturita je tento krok oveľa jednoduchší. Zároveň špeciálna brožúra k príprave na maturitu v slovenčine obsahuje vzory testových cvičení vo formáte maturitnej skúšky a tiež mnohé užitočné frázy z oblasti reálií.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Optimise

  Učebnica Optimise je nový 4-dielny kurz, určený pre študentov od úrovne A2 po B2. Tento kurz komplexne pripraví tínedžerov na medzinárodné jazykové skúšky (vrátane Cambridge First pre školy) alebo na štátne jazykové skúšky, a dodržiava vysoký štandard stanovený úspešnou sériou učebníc Laser.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Laser

  Tretie vydanie úspešnej päťdielnej sady učebníc angličtiny Laser. Je určená na prípravu teenagerov na skúšku Cambridge First Certificate in English. Učebnica na prípravu teenagerov na Cambridge First Certificate in English - FCE.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Beyond

  Beyond  je nová, 6-dielna séria učebníc, vhodná pre tínedžerov učiacich sa anglický jazyk. Podľa SERR pre jazyky pokrýva úrovne od A1+ po B2 a korešponduje s požiadavkami na medzinárodné jazykové skúšky na jednotlivých úrovniach.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Tiger Time

  Tiger Time je príťažlivý, 6-úrovňový základný kurz anglického jazyka vložený do rôznych prostredí s rôznymi postavami, ktoré sa menia a rastú spolu so žiakmi, a ktoré odrážajú ich vyvíjajúce sa záujmy a potreby v určitom veku.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Ready for Advanced

  Pripravuje na skúšku Cambridge English: Advanced (CAE). Verzia s kľúčom je vhodná aj pre samoukov.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Ready for First

  Pripravuje na medzinárodnú skúšku z angličtiny Cambridge English: First (novelizovaná FCE od roku 2015). Všetky aktivity sú navrhnuté tak, aby cielene pripravovali na úlohy, ktoré sa objavia pri samotnej skúške. Obsahuje tiež cvičný test. Verzia s kľúčom je vhodná aj pre samoukov.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Straightforward Second Edition

  Straightforward Second Edition je druhé vydanie učebnice Straightforward od vydavateľstva Macmillan v Slovenskej Republike. Keďže je na trhu už niekoľko rokov, bolo potrebné aktualizovať jej obsah tak, aby lepšie vyhovoval súčasným študentom, výučbovým metódam a výučbovému prostrediu.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Motivate!

  Motivate! je nová učebnica angličtiny pre výučbu na 2. stupnizákladných škôl a v nižších ročníkoch viacročných gymnázií. Učebnica je metodicky spracovaná tak, aby vyhovovala výučbe v triedach s rôzne nadanými študentmi.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Captain Jack

  Deti sa podľa tejto učebnice môžu učiť od 3 alebo od 4 rokov. Každý žiak má v učebnici priložený Multi-ROM s výučbovým programom a nahrávkami pesničiek z učebnice. Metodická príručka sprevádza všetkými fázami výučby aj učiteľov bez skúseností s výučbou tejto vekovej kategórie.

  doložka MŠVVaŠ SR