Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Footprints

Footprints

Autor: Carol Read
Karegorie: 3. a 4. trieda Kde kúpiť
Footprints 1
Footprints 2
Footprints 3
Footprints 4
Footprints 5
Obálky

Footprints

doložka MŠVVaŠ SR
Autor: Carol Read
Kategorie: 3. a 4. trieda Kde kúpiť

Túto nádherne ilustrovanú učebnicu angličtiny pre deti napísala Carol Reed, autorka úspešných učebníc Hello Robby Rabbit, Little Bugs a Big Bugs. Carol Read je tiež autorkou bestselleru 500 Activities for the Primary Classroom.

Učebnica angličtiny pre deti Footprints je určená deťom vo veku 8 - 12 rokov. Zámerom bolo vytvoriť učebnicu pre skupiny detí s lepšou znalosťou angličtiny. Preto je učebnica vhodná hlavne pre detské kurzy jazykových škôl zamerané na upevnenie a rozšírenie učiva preberaného na základnej škole.

Hlavné vlastnosti učebnice

  • príbehy tvoria silný prvok v každej lekcii a sú sprevádzané hádankami, ktoré vedú žiakov k rozlúšteniu záhady a k ďalšej epizóde príbehu v nasledujúcej lekcii
  • tematicky sa učebnice vyvíjajú s deťmi, vyššie diely sú prispôsobené vyššiemu veku detí
  • učivo odráža požiadavky ERR a medzinárodných skúšok pre deti Cambridge YLE Tests
  • učebnicu sprevádza rada doplnkových kopírovateľných materiálov

Príprava na medzinárodné skúšky z angličtiny pre deti Cambridge YLE Tests

Vzhľadom vzrastajúceho záujmu rodičov o medzinárodné skúšky z angličtiny pre deti Cambridge YLE Tests (Starters, Movers a Flyers) boli do učebnice zaradené aktivity a cvičenia, ktoré deti na tieto skúšky pripravujú. Napriek tomu ostáva učebnica Footprints hlavne učebnicou jazyka, nie prípravným kurzom ku skúškam. Koncept učebnice je zostavený tak, aby si deti osvojili jazyk a schopnosti, ktoré budú pre úspešné zloženie skúšok potrebovať. Tieto schopnosti však uplatnia aj pri bežnej komunikácii. Tests and Photocopiable Resource Pack CD-ROM, ktoré má k dispozícii učiteľ, obsahuje cvičné testy, ktoré umožnia deťom osvojiť si testové schopnosti. Po dokončení učebnice Footprints 2 bude jazyková úroveň detí približne na úrovni skúšky Starters.

CD-ROM k učebnici Footprints

Ak máte problém so spustením CD-ROM z učebnice, my vám pomôžeme. Napíšte nám na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Pupil's Book

Kniha pre žiaka obsahuje 80 farebných strán rozdelených do 9 lekcií. Každá lekcia má 8 jednostránkových častí.

Naviac boli zaradené lekcie k hlavným sviatkom - Christmas, Easter, Father's Day a Mother's Day

V nižších dieloch je položený hlavný dôraz na rozprávanie a počúvanie.

Cvičenia sú sprevádzané veľkým počtom nahrávok na CD.

Učebnica sa zameriava aj na čítanie a písanie hneď od prvého dielu, avšak spočiatku iba na úrovni jednotlivých slov a krátkych slovných spojení.

bk footprints cdrom

Spoločne s Pupil's Book sú balené aj nasledujúce súčasti:

  • Songs CD - pesničky z učebnice, ktoré môžu deti počúvať doma
  • CD-ROM - interaktívny multimediálny vyučovací program, ktorý možno použiť aj na interaktívnej tabuli; zoznámte sa s obsahom CD-ROM prostredníctvom Guided Tour
  • Portfolio Booklet - Európske jazykové portfólio doprevádzajúce učebnicu Footprints

Activity Book

Pracovný zošit obsahuje 96 strán aktivít k precvičeniu jazykových zručností. Organizácia pracovného zošitu odráža štruktúru knihy pre žiaka, takže žiaci ľahko nájdu príslušné aktivity. Activity Book tiež obsahuje obrázkový slovník a vystrihovačky hlavných postáv príbehu z učebnice

Teacher's Book

Metodická príručka obsahuje prehľad učiva, podrobné pokyny pre predvádzanie jednotlivých aktivít v učebnici a riešenie úloh. Súčasťou sú tiež kopírovateľné vystrihovačky, z ktorých si deti vyrábajú pomôcky k niektorým lekciám.

Tests and photocopiable resource CD-ROM pack

Je určený pre učiteľov, obsahuje testy, doplnkové kopírovateľné materiály, cvičné testy k skúškam YLE a hodnotiace listy. CD-ROM obsahuje tiež listy pre rodičov, ktoré deti donesú rodičom pred začiatkom každej lekcie, aby rodičia mohli sledovať vyučovanie svojich detí.

Finger Puppets

Dve malé bábky, ktoré sa navliekajú na prsty, sú vynikajúcim riešením, pretože umožňujú učiteľovi na hodine pracovať bez toho, aby musel bábky opakovane nasadzovať. Bábky motivujú deti ku komunikácii a využívajú sa pri mnohých aktivitách. Presné návody, ako ich používať, sú uvedené v Teacher's Book pri príslušných cvičeniach a tiež v sekcii Twenty ways to use the finger puppets v Teacher's Book.

Flashcards a Wordcards

Obrázkové karty pre vyučovanie slovnej zásoby a komunikácie. Sú potrebné pre prácu s učebnicou.

Presné návody, ako ich používať, sú uvedené v Teacher's Book pri príslušných cvičeniach. 

Ukážková stránka z učebnice Footprints 1

bk footprints1 pg

 

Kliknite na obrázok pre zobrazenie ukážky

Ukážka z učebnice Footprints