Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Gateway + maturitné cvičné testy

Gateway + maturitné cvičné testy

Autor: David Spencer
Karegorie: Stredná škola Kde kúpiť
Obálky

Gateway + maturitné cvičné testy

doložka MŠVVaŠ SR
Autor: David Spencer
Kategorie: Stredná škola Kde kúpiť

Gateway je moderná päťdielna učebnica z produkcie vydavateľstva Macmillan Education, určená na prípravu študentov na maturitu z angličtiny. Na tejto internetovej stránke sa môžete oboznámiť so samotnou učebnicou angličtiny, s multimediálnymi online doplnkami pre študentov, online materiálmi pre učiteľov, s cvičnými maturitnými testami a softvérom pre interaktívnu tabuľu.

Diel Gateway A2 môžete začať používať aj so študentmi s veľmi slabou znalosťou angličtiny. V úvode je zaradená Starter Lesson, ktorá študentom pripomenie základné učivo (číslovky, dni v týždni, farby, sloveso to be, tvorenie množného čísla a pod.).

Maturitné cvičné testy

K učebnici angličtiny Gateway dodávame aj cvičné testy k slovenskej maturitnej skúške z angličtiny, doplnené rozbormi a komentármi pre osvojenie správnych postupov vypracovania testových úloh študentmi.

Zošit Maturitné cvičné testy je pribalený ku každej učebnici v stupni pokročilosti B1, B1+ a B2. Ku knihám poskytovaným ako učebnice na ukážku tento zošit neprikladáme. Vybrané stránky si však môžete stiahnuť z internetu.

Tejto učebnici je venovaná celá stránka, kde nájdete podrobný popis učebnice, podklady pre ŠVP, slovníčky na stiahnutie a ukážky z maturitných cvičných testov – viz http://www.old.macmillan.sk/gateway/index.htm

Student's Book

Kniha pre študentov je rozdelená do 10 lekcií, ktoré systematicky a vyvážene rozvíjajú všetky základné jazykové zručnosti (rozprávanie, počúvanie, čítanie i písanie) a zároveň umožňujú študentom osvojiť si potrebnú anglickú gramatiku a slovnú zásobu.

Workbook

Pracovný zošit obsahuje cvičenia určené na podrobnejšie precvičenie a osvojenie si anglickej gramatiky, slovnej zásoby a jazykových zručností. Opakovacie lekcie ponúkajú možnosť samohodnotenia. Postupové testy tak umožňujú študentom sledovať zlepšovanie svojich jazykových schopností.

Slovník zaradený na konci pracovného zošita rozlišuje produktívnu a neproduktívnu slovnú zásobu, ukazuje výslovnosť a uvádza definície slov doplnené príkladmi správneho používania.

Teacher's Book

Metodická príručka pre učiteľov obsahuje pokyny pre vykonávanie všetkých aktivít v učebnici Gateway vrátane kľúča ku všetkým cvičeniam zo Student's Book i Workbook a prepisov nahrávok k cvičeniam zameraným na počúvanie.

Metodickú príručku sme navyše doplnili o nasledovné prvky:

 • Teacher Development Sections – viac ako 90 krátkych dielov, ktoré vysvetľujú všeobecné metodické postupy a umožňujú tak učiteľom rozvíjať svoje pedagogické zručnosti,
 • 30 kopírovateľných pracovných listov s pokynmi a riešeniami, ktoré učiteľ môže použiť na ďalšie precvičovanie gramatiky, komunikácie alebo na výučbu kultúrnych tém,
 • doplňujúce informácie ku kultúrnym témam obsiahnutým v učebnici,
 • voliteľné aktivity pre heterogénne triedy.

Test CD

CD s testami je súčasťou Teacher's Book a obsahuje po každej lekcii testy, tri súhrnné opakovacie testy a záverečný test. Všetky testy sú vo dvoch variantoch - „A“ a „B“. CD obsahuje:

 • 14 testov, každý vo variante „A“ a „B“, testy sú vo formáte Word a možno ich teda pred vytlačením ľahko upraviť, prípadne doplniť o vlastné testové úlohy,
 • nahrávky k úlohám na počúvanie z testov,
 • prepis nahrávok,
 • kľúč s riešeniami.

Viac informácií a materiálov

Pozrite si samostatný web, venovaný učebnici Gateway, kde nájdete komplexnú podporu a materiály na stiahnutie pre doplnenie učebnice Gateway pre učiteľov:

www.gateway-online.net

a pre študentov:

www.gateway-online.net

 • Grammar in context- precvičuje gramatiku v kontexte,
 • Exam success a Study skills- učí študentov správne študijné postupy a skúškové stratégie,
 • Click onto(Cross-curricular, Literature and International Cultural Knowledge) - kapitoly zamerané na vzťahy medzi predmetmi a multikultúrne témy,
 • Language Reference and revision- každá lekcia je ukončená dvojstranou doplnkových cvičení so zhrnutím preberanej gramatiky a slovnej zásoby.

Po každej párnej lekcii nasleduje dvojstrana Gateway to exams, zameraná na nácvik správnych testových stratégií a na oboznámenie sa s formátmi úloh, používaných pri skúškach.

Ďalšie komponenty

Zjedušené čítanky vhodné k učebnici Gateway

slovníčky

video – súčasťou Gateway Online aj Gateway Interactive Classroom

Gateway Online

Gateway Interactive Classroom - materiál pre interaktívnu tabuľu

Gateway videá pre učiteľov - metodické videá na Gateway Online  pre učiteľov

Gateway A2 Student's Book  Unit 1

gateway a2

kliknite na obrázok pre zobrazenie ukážky

Gateway B1 Student's Book  Unit 1

gateway b1

kliknite na obrázok pre zobrazenie ukážky

Prelistujte si učebnicu Gateway B1+