Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Here's Patch the Puppy

Here's Patch the Puppy

Autor: Joy Morris a Joanne Ramsden
Karegorie: Predškolský vek Kde kúpiť
Here's Patch the Puppy 1
Here's Patch the Puppy 2
Obálky

Here's Patch the Puppy

Autor: Joy Morris a Joanne Ramsden
Kategorie: Predškolský vek Kde kúpiť

Here's Patch the Puppy je dvojdielna učebnica angličtiny pre deti vo veku od 4 rokov, ktoré sa začínajú prvýkrát učiť anglicky. Každý pracovný zošit naviac obsahuje CD s pesničkami z učebnice.

Táto učebnica anglického jazyka je určená pre deti od 4 rokov a zohľadňuje zvláštne nároky tejto vekovej skupiny. Here's Patch the Puppy 1 je možné používať s deťmi, ktoré sa zatiaľ nikdy anglicky neučili.

Učebnica Here's Patch the Puppy 1 začína pozvoľna s ohľadom na fakt, že nie všetky deti v skupine sa učili anglicky od 3 rokov. Neskôr začína nabádať deti k samostatnému hovorenému prejavu. V tomto veku je najdôležitejšie, aby sa deti začali prirodzene vyjadrovať v angličtine a neboli len vedené k neprirodzenému memorovaniu a následnému opakovaniu.

Druhý diel učebnice Here's Patch the Puppy 2 je určená pre deti vo veku 5 rokov a nadväzuje na predchádzajúci diel. Obsahuje niektoré nové postavičky, opakuje a rozširuje látku prebranú v prvom dieli. Ešte väčší dôraz kladie na hovorovú produkciu jazyka pomocou chit chat routines, pesničiek, jazykových hier a vystrihovaných obrázkov na prezentáciu v triede alebo doma.

Pupil's book - pracovný zošit pre žiaka

  • 80 strán, 6 lekcií, ku každej 6 pracovných listov
  • stránky sú perforované, je možné ich z knihy vybrať a dávať deťom po jednom, aby nepoškodili zvyšok knihy skôr, ako ju použijú
  • na zadnej strane každého listu sú poznámky k aktivitám pre prípad, že se učiteľ počas hodiny nemôže pozrieť do Teacher's Book

 

Teacher's Book - metodická príručka

Podrobné pokyny poskytujú úvodný prehľad lekcie, hlavné aktivity a materiály pre jednoduché plánovanie. Obsahuje kompletné pokyny pre učiteľa vrátane podrobných postupov ku každej aktivite. Tiež obsahuje texty všetkých nahrávok a 3 voliteľné aktivity ku každej lekcii. V 7 a 8 lekcii sú kopírovateľné materiály.

Press outs

Na 7. a 8. hodine každej lekcie sa používajú papierové bábky, hračky alebo scény; aby ich deti nemuseli vystrihovať, sú vopred vyrezané kvalitnou perforáciou a stačí ich len vytlačiť z pracovného listu.

Audio CD

Každá kniha pre žiaka obsahuje audio CD s nahrávkami všetkých pesničiek v učebnici. Každá pesnička je nahraná v dvoch verziách - bežná a karaoke, aby deti mohli sami spievať za sprievodu hudby. Pesničiek je v učebnici viac, než na CD k učebnici. Tie sú nahraté na audio CD s pesničkami pre učiteľa.

Plagáty a samolepky

6 farebných plagátov s opakovane použiteľnými samolepkami, ktoré sa potom používajú pri hrách k výučbe slovnej zásoby; deti tiež používajú samolepky v každej lekcii na druhom pracovnom liste.

Flashcards - obrázkové karty

Číslované karty pre jednoduchú orientáciu sa používajú v mnohých aktivitách.

Bábka

Učiteľ ju používa v každej lekcii na demonštráciu mnohých hier a aktivít.

patch the puppet babka

 

Pozrite si stránku z učebnice Here's Patch the Puppy Pupil's Book:

patch the puppy

2. strana lekcie, deti dokresľujú a vyfarbujú slona a učia sa tak časti ľudského tela