Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Hot Spot

Hot Spot

Autor: Colin Granger
Karegorie: 2. stupeň Kde kúpiť
Hot Spot 1
Hot Spot 2
Hot Spot 3
Hot Spot 4
Hot Spot 5
Obálky

Päťdielna učebnica angličtiny Hot Spot je založená na komunikatívnom prístupe k vyučovaniu angličtiny. Spoločne s komunikatívnymi cieľmi je žiakom predložená gramatika ľahko zvládnuteľnou formou.

Student's Book

Učebnica angličtiny Hot Spot je rozdelená do siedmych modulov, každý z nich sa skladá zo 4 dvojstránkových lekcií. Prvé 3 lekcie sa zameriavajú na výučbu gramatiky a slovnej zásoby, 4 lekcia každého modulu rozvíja jazykové schopnosti a svoje témy čerpajú z rôznych kultúr - britskej, americkej, ale aj z neanglicky hovoriacich zemí.

Pred prvým modulom je zaradený naviac voliteľný Welcome Module určený pre žiakov, ktorých znalosti nedosahujú dostatočnú úroveň, aby mohli začať prvým modulom. Učiteľovi tak umožňuje na začiatku školského roka rýchle prejsť základnú látku - abecedu, čísla, farby, členy, sloveso to be, privlastňovacie zámená a pod. a uľahčiť tak slabším žiakom používanie novej učebnice.

Na záver každého modulu je zaradená opakovacia lekcia a tiež oddiel Extra Special, ktorý obsahuje zábavné aktivity, ako sú pesničky, hry a mini-projekty. Učiteľ tak môže ľahko oživiť hodinu zaujímavými aktivitami aj bez toho, aby si ich musel sám pripravovať.

Na konci učebnice nájdu žiaci oddiel Grammar Reference so zhrnutím gramatických javov podľa jednotlivých lekcií. Vysvetlenia sú sprevádzané mnohými funkčnými ilustráciami, takže žiak ľahko pochopí dej, bez nutnosti čítania dlhých vysvetľujúcich textov.

V Student's Book je zaradený zoznam slovíčok podľa jednotlivých lekcií. Activity Book obsahuje zoznam slovíčok radený podľa tematických okruhov. 

Activity Book

Pracovný zošit k učebnici angličtiny Hot Spot sleduje svojou štruktúrou Student's Book a je určený k ďalšiemu precvičeniu a upevneniu najmä gramatiky a slovnej zásoby. Na konci je zaradený oddiel Extra Practice, ktorého účelom je poskytovať ďalšie aktivity pre žiakov, ktorí skončia s prácou skôr, tzv. Fast Finishers, aby sa učiteľ mohol venovať žiakom, ktorí ešte predchádzajúcu úlohu dokončujú.

Vzťah k čítaniu je rozvíjaný pomocou komiksového príbehu zaradeného na konci pracovného zošitu. Príbeh môže učiteľ zaraďovať do vyučovania podľa vlastného uváženia - celkom ho vypustiť, čítať po skončení každého modulu alebo ho zaradiť až po prebratí celej učebnice.

Teacher's Book

Metodická príručka je kombinovaná so Student's Book a vytlačená farebne, na ľavej strane nájde učiteľ stránku z učebnice v plnej veľkosti a na protiľahlej strane metodické pokyny k tejto stránke, vrátane nahrávok a riešenia všetkých úloh.

Dyslexia Tips

Teacher's Book poskytuje tiež návody, ako pracovať so žiakmi s dyslexiou. Všeobecné pokyny sú zaradené v úvode a tipy k jednotlivým cvičeniam sú uvedené v pokynoch k jednotlivým lekciám.

Kopírovateľné materiály

Teacher's Book obsahuje cez 30 kopírovateľných pracovných listov aj s pokynmi k použitiu. Učiteľ tak ľahko môže v prípade potreby doplniť hodinu o doplnkové aktivity, a nemusí si ich tak sám pripravovať.

Testy

Súčasťou Teacher's Book je Test CD. Ide o tzv. multi-ROM - po vložení do CD prehrávača funguje ako audio CD s nahrávkami k testom, po vložení do počítača si učiteľ môže vytlačiť testy, výsledky testov a kópiu nahrávok. Testy sú vo formáte Microsoft Word®, učiteľ ich teda môže pred vytlačením ľahko zmeniť, doplniť alebo vpísať pokyny v slovenčine.

Audio CD

Súčasťou Student's Book je vyučovací CD-ROM. Obsahuje 100 aktivít - cvičení, hier a pesničiek, s ktorými môžu študenti pracovať sami doma, v škole, v počítačovej učebni alebo v triede na interaktívnej tabuli. Cvičenia v každom module sú rozdelené do skupín Vocabulary, Grammar, Skills a Fun Spot.

Medzi aktivity na CD-ROM sú zaradené neproduktívne aktivity, kde študenti iba vyberajú alebo priradzujú správnu odpoveď, ako aj aktivity, kde študenti musia správnu odpoveď vypísať.

CD-ROM je navrhnuté tak, aby väčšina aktivít bola vhodná aj pre použitie na interaktívnej tabuli. Použitím CD-ROMu v triede tak môže učiteľ žiakov motivovať, aby používali CD-ROM sami doma.

 

 

Učebnicu angličtiny Hot Spot sprevádza internetová stránka www.macmillanenglish.com/hotspot, kde učitelia nájdu okrem informácií o učebnici tiež ukážkové stránky a rôzne doplnkové vyučovacie materiály.

hot spot web

Ukážka z učebnice Hot Spot

 

The Glooms

Vaši žiaci sa určite radi zoznámia s rodinou Gloomových. Gloomovci sú tak trochu zvláštna rodina s nečakanými záujmami a s neobvyklým spôsobom života. Gloomovci opakovane vystupujú v celej učebnici. Výučba je s nimi zábavnejšia, dávajú žiakom dôvod vyjadrovať sa v angličtine a uľahčujú im pochopenie gramatiky.

hot spot glooms