ELT Ideas konferencia Macmillan logowebinars

učebnica Open Mind

Open Mind

Open your Mind to learning language with life skills»

Alice in Wonderland má 150 rokov

Alice in Wonderland

Pozrite si stránku »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

500 Activities for the Primary Classroom
500 Activities for the Primary Classroom

Recenzie

recenzie

prečítajte si recenzie na učebnice vydavateľstva Macmillan»

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

základná škola - 3. a 4. trieda

Učebnice angličtiny pre deti v 3. a 4. triede ZŠ

učebnica Macmillan Next Move

novinkaMacmillan Next Move

 

Učením sa anglického jazyka z učebnice Macmillan Next Move precestujú deti celý svet. Takto spoznávajú rôzne krajiny, národy a ich kultúry. Učebnica pomáha formovať ich jazykové aj kultúrne povedomie, a cez osvojovanie si angličtiny, ako komunikačného jazyka, sa žiaci naučia lepšie chápať sami seba, vlastnú kultúru a svet, ktorý ich obklopuje. viac »

učebnica Grammar Goals

Grammar Goals

Grammar Goals je nová, 6-úrovňová séria gramatiky určená pre deti a mládež vo veku od 7-16 rokov. Precvičuje gramatiku v živom a zmysluplnom kontexte a ponúka praktické úlohy podobné tým, ktoré sú použité v Cambridge a Trinity skúškach. viac »

učebnica English World

English World

je 10 dielna učebnica s prvkami CLIL pre základné školy a vyššie diely aj pre SŠ. Je vhodná pre deti, ktoré už majú základy angličtiny, ale aj pre začiatočníkov. Metodika učebnice je postavená na kombinácii aktivít, ktoré učitelia využívajú, lebo fungujú, a nových, inovatívnych prvkoch pre súčasnú modernú triedu. Vyučovanie je podporované veľkými plagátmi a jedným z množstva komponentov je aj interaktívna tabuľa.
Viac informácií o učebnici English Word tu»
slovensk slovnekslovenský slovníček

učebnica Story Magic

Story Magic

Je štvordielna učebnica pre deti na prvom stupni ZŠ. Ministerstvo školstva SR ju prepláca v 3. a 4. ročníkoch. Používa sa v nej story-based approach a nadväzuje na učebnicu Mini Magic. viac»
slovensk slovnekslovenský slovníček

učebnica Big Bugs

Footprints

je učebnica angličtiny pre deti vhodná najmä pre výučbu v jazykových školách. viac»

učebnica Way Ahead

Way Ahead

je 6 dielna učebnica pre 1. stupeň ZŠ. Je vhodná pre deti, ktoré sa začínajú učiť anglický jazyk, alebo sa učili v prvom a druhom ročníku. Celý kurz obsahuje knihu pre žiaka, pracovný zošit, metodickú príručku, knihu kopírovatelných materiálov, kazetu a CD-ROM. Pre žiakov máme pripravený anglicko-slovenský slovníček zdarma. Učitelia nájdu doplnkové materiály zdarma na www.wayahead-english.com. viac»
slovensk slovnekslovenský slovníček

učebnica Big Bugs

Big Bugs

je štvordielna učebnica pre deti, ktoré sa začínajú učiť anglicky a súčasne sa začínajú oboznamovať s písanou a čítanou podobou jazyka. Je vhodná pre deti do 3. a 4. ročníka ZŠ, ale aj ako pokračovanie učebnice Little Bugs, kde sa deti neučili písať, ani čítať. Učebnica získala ohodnotenie British Council Innovation Award 2006. viac»

doplnkové materiály

Way Ahead CD-ROM

Way Ahead CD-ROM

Multimediálny výučbový program angličtiny pre deti od 8 do 13 rokov vhodný aj pre interaktívne tabule. viac»

Smile Flashcards

Macmillan English Explorers

séria kníh určených k rozvoju čítania u najmenších detí. Vhodné od 3. triedy ZŠ. viac»

Obrázkový slovník

Macmillan Children's Dictionary

je anglický obrázkový slovník pre deti s 800 kľúčovými slovami, spracovaný vydavateľstvom Dorling Kindersley, známeho obrázkovými publikáciami. Vačšinu grafiky tvoria krásne fotografie, ktoré sa deťom budú páčiť. Každý tematický oddiel je doplnený cvičeniami a krátkymi aktivitami. viac»

Macmillan Children Reader;

Macmillan Children's Readers

sú knižky zjednodušeného čítania pre najmenšie deti. Knihy sú rozdelené do 6 pokročilostí a texty všetkých kníh sú nahrané na CD. viac»