Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Macmillan English Quest 2. stupeň

Macmillan English Quest 2. stupeň

Macmillan English Quest

Autor: Jeanette Corbett, Roisin O'Farrell
Karegorie: 2. stupeň Kde kúpiť
Macmillan English Quest 5
Macmillan English Quest 6
Obálky

Macmillan English Quest

doložka MŠVVaŠ SR
Autor: Jeanette Corbett, Roisin O'Farrell
Kategorie: 2. stupeň Kde kúpiť

Macmillan English Quest je nová, veselá a veľmi pestrá učebnica angličtiny pre deti 1. a 2. ročníka ZŠ. Deti sa hravým spôsobom učia nový jazyk a súčasne prostredníctvom angličtiny spoznávajú svet okolo seba. Ako deti rastú, učebnica „rastie“ s nimi.

Macmillan English Quest je učebnica, v ktorej sa deti učia jazyk prostredníctvom príbehov (tzv.„story-based approach“). Deti sa neučia iba jednotlivé slová, ale učia sa tiež vyjadrovať myšlienky v jednoduchej angličtine.

5. a 6. diel

Hlavnými postavami 5. a 6. dielu (pre 5. a 6. ročník) učebnice sú Jack, Kiera, Dan a Sophie. Každá lekcia je epizódou seriálu Quest TV, ktorý hlavné postavy natáča. Zábavnou formou tento seriál ukazuje deťom situácie reálneho sveta, a zoznamuje ich tak s angličtinou potrebnou pre každodenný život v anglicky hovoriacich krajinách.

Pupil's Book

Kniha pre žiaka obsahuje:

 • šesť lekcií, z ktorých každá je rozdelená do ôsmich vyučovacích hodín
 • tri opakovacie lekcie s názvom Digi Zones, ktoré sú zaradené po každej druhej lekcii
 • samolepky s novou slovnou zásobou, mini flashcards a vystrihovačky na precvičenie slovnej zásoby
 • CD-ROM, ktorý obsahuje animovanú verziu príbehov, aktivity pre každú lekciu, pesničky, riekanky a slovnú zásobu ku každej lekcii

Activity Book

Voliteľný pracovný zošit obsahuje:

 • 48 strán ďalšieho precvičovania učiva.
 • zábavné opakovania slovnej zásoby
 • obrázkový slovník na konci, ktorý si deti sami vyfarbujú

Teacher's Book

Metodická príručka obsahuje:

 • prehľadný sylabus v úvode, ktorý jasne a detailne popisuje obsah, ciele, rozloženie, kompetencie a medzi-predmetové prepojenie jednotlivých lekcií
 • podrobné pokyny k tomu, ako pracovať s učebnicou aj s ostatnými komponentmi  
 • doplňujúce fotokopírovateľné materiály
 • DIGIBOOK - digitálna verzia učebnice so všetkými audio nahrávkami, použiteľná na interaktívnej tabuli
 • „Activity Bank“ – súbor nápadov na hry a ďalšie aktivity s „mini flash-cards“
 • „Tips, Options, Fast Finishers, Extra Activities“ - obsahujú praktické odporúčania na doplnkové cvičenia, prispôsobenie cvičení podľa nárokov a šikovnosti detí
 • prepis textov všetkého materiálu z audio CD

Class Audio CD

Obsahuje všetky príbehy, pesničky, riekanky na precvičovanie výslovnosti a ostatné posluchové cvičenia. Piesne a riekanky majú vždy aj karaoke verziu.

Macmillan English Quest 5 SB Unit 1

quest 5

Kliknite na obrázok pre zobrazenie ukážky

Macmillan English Quest 6 SB Unit 1

quest 6

Kliknite na obrázok pre zobrazenie ukážky