Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Semináre > Eva Balážová - BA - 2017 > Eva Balážová - Lučenec

Eva Balážová - Lučenec

Termín:
18. 5 od 10:00 hod. do 12:30 hod.

Lektor: PaedDr. Eva Balážová

balazova tn
 Učenie gramatiky od 1. až po 9. ročník:

Metodický seminár pre učiteľov angličtiny prvého aj druhého stupňa základnej školy ponúka priestor na spoznanie inovatívnych postupov učenia gramatiky, na vzájomnú výmenu skúseností, poznanie metodických špecifík i nadväznosti vo výučbe anglickej gramatiky na obidvoch stupňoch.   

Gramatika ako nástoj k tvorivému používaniu slovnej zásoby
Skĺbenie učenia gramatiky s učením slovnej zásoby už od prvého ročníka vedie deti k tvorivému vyjadrovaniu sa v angličtine. Hravé aktivity s obrázkami a slovami, ktoré učitelia spoznajú na tomto seminári, sú využiteľné vo všetkých ročníkoch prvého stupňa ZŠ. Dávajú deťom veľa priestoru na osvojenie si slovíčok v zmysluplných vetách, podporujú zapamätanie si celých gramatických štruktúr a schopnosť dieťaťa kombinovať jazykové prostriedky pri aktívnej komunikácii.

Učiť alebo trénovať gramatiku?
Námet na tento seminár vznikol priamo na vyučovaní. Mám skúsenosť, že veľa žiakov prichádza na moje hodiny s pasívnou či iba lingvistickou znalosťou gramatiky, ktorá je pre komunikáciu prakticky nevyužiteľná. Preto jednou z najväčších výziev je dosiahnuť aktívne, tvorivé a správne používanie gramatiky. Rozdiel medzi pojmami učenie a trénovanie gramatiky spočíva hlavne vo výbere aktivít. Zatiaľ čo učenie gramatiky predstavuje vysvetľovanie pravidiel a riadené písomné cvičenia, gramatický tréning zahŕňa substitučné a transformačné drily s využitím všetkých štyroch jazykových zručností a najdôležitejšie – použitie gramatiky. Na seminári budú uvedené príklady z reálnych hodín a konkrétne aktivity na gramatický tréning.

Prihlásiť sa na seminár môžete tu »

Viac informácií a pozvánka »