zpět na www.macmillan.cz/straightforward

Názory učitelů na učebnici Straightforward:

Straightforward Advanced používám již řadu let v kurzech, které jsou předstupněm k přípravě na zkoušku CAE.

Je to učebnice, která nabízí studentům na úrovni B2 to, co nejvíce potřebují: články na aktuální témata, o nichž se dá zaníceně debatovat (často i po skončení výuky), poutavé poslechy i funkčně a prakticky zaměřenou gramatiku – vše s cílem rozšířit a upevnit slovní zásobu a zlepšit mluvený projev i porozumění.

Velkou předností Straightforward Advanced je metodicky velmi praktické rozdělení lekcí na dvoustránkové sekce A až D, které vytváří vyvážený celek pro každou vyučovací hodinu a zároveň usnadňuje sdílení lekcí mezi českým učitelem a rodilým mluvčím.

Učebnice pro učitele (Teacher`s book) nabízí neotřelé nápady pro metodické vedení lekcí (methodology guidelines), rozšiřující poznámky ke kulturním zvláštnostem (cultural notes), zajímavé doplňkové aktivity (extra activities), jazykovou hru ke každé sekci a rovněž odkazy na relevantní webové stránky.

Je radost učit z tak zdařilé učebnice a studenti to dokážou ocenit, což je radost dvojnásobná. Domnívám se, že na úrovni Advanced není na trhu nic lepšího.

 

Dr. Libuše Sýkorová, Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky

 

zpět na www.macmillan.cz/straightforward

stránku do záložek / pošli stránku emailem