Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Teaching English Grammar

Teaching English Grammar

Autor: Jim Scrivener
Karegorie: Macmillan Book for Teachers Kde kúpiť
Teaching English Grammar
Obálky

Teaching English Grammar

Autor: Jim Scrivener
Kategorie: Macmillan Book for Teachers Kde kúpiť

Najlepšia kniha pre učiteľov ukazuje, ako správne učiť anglickú gramatiku.

Teaching English Grammar je kniha pre učiteľov, ktorá spojuje to zásadné pre správnu výučbu všetkých aspektov anglickej gramatiky:

 • vysvetlenie formy a použitia
 • vhodné aktivity pre prezentáciu a precvičenie

Kniha vysvetľuje a názorne ukazuje všetky aktivity potrebné pre správnu výučbu všetkých gramatických javov v angličtine. Aktivity sú zvolené tak, že učiteľ nepotrebuje žiadne ďalšie pomôcky.

Každá kapitola neobsahuje len vlastné aktivity, ale aj vysvetlenie gramatického javu, upozornenia na časté chyby študentov a ďalšie praktické informácie a nápady.

Prelistujte si Teaching English Grammar

Štruktúra učebnice

Každá kapitola sa skladá z nasledujúcich častí:

 • Form
  Ukážka všetkých tvarov daného gramatického javu spravidla formou tabuľky.
 • Presentation
  Návod pre prezentáciu gramatiky zvyčajne s použitím jednoduchého obrázku, ktorý možno ľahko nakresliť na tabuľu. Zväčša je zaradených viac možností prezentácie, z ktorých si učiteľ môže vybrať. Dôraz je kladený na prezentáciu v kontexte, čo môže robiť problémy najmä začínajúcim učiteľom. Kontext umožní študentom získať jasnú predstavu o typických situáciách, v ktorých sa gramatický jav vyskytuje a od samého začiatku im tak bude zrejmé, prečo sa jav učia a v akých situáciách ho využijú.
 • Practice
  Tento oddiel ponúka riadené aktivity na precvičenie gramatického javu tak, aby sa študenti sústredili na správne použitie príslušnej gramatiky a neboli nútení nadmerne používať iné gramatické javy. Opäť sú na výber rôzne aktivity.
 • Concept questions
  Concept questions alebo Concept checking questions sú dôležité nástroje na overenie porozumenia danému gramatickému javu. Otázka Do you understand? málokedy splní svoj účel, pretože len málo študentov dokáže v prítomnosti ostatných povedať, že nerozumie. Concept questions sú však pre tento účel ideálne.
 • Meaning and use
  Ide o zhrnutie správneho použitia gramatického javu, ktoré zároveň učiteľovi predkladá vzor, ako študentom názorne a efektívne vysvetliť použitie s pomocou jednoduchých grafov či diagramov, ktoré možno rýchlo nakresliť na tabuľu.
 • Pronunciation
  Tento oddiel je zaradený iba pri javoch, pri ktorých môžu mať študenti problém so správnou výslovnosťou. Autor tu učiteľa upozorňuje napr. na správnu neredukovanú a redukovanú výslovnosť pomocných slovies, prípadne na správne viazanie jednotlivých pomocných slovies a na súvisiace hláskové zmeny.
 • Watch out for these problems
  Upozorňuje učiteľa, na ktoré chyby sa treba zvlášť zamerať.
 • Teaching tip
  Ukazuje učiteľovi, ako si má poradiť s obyčajnými problémami, na ktoré môže pri výučbe naraziť. Napríklad ako presvedčiť študentov aby používali daný gramatický jav bez toho, aby tvorili vety, ktoré sú v reálnom živote neprirodzené.