Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Aviation

Aviation English

Autor: Henry Emery and Andy Roberts
Karegorie: Aviation English Kde kúpiť
Aviation English
Obálky

Aviation English

Autor: Henry Emery and Andy Roberts
Kategorie: Aviation English Kde kúpiť

Aviation English je určená pre pilotov a vedúcich letovej prevádzky podľa špecifikácie ICAO. Táto učebnica angličtiny je určená pre samoukov aj pre skupinovú výučbu v triede s učiteľom.

Autori

Henry Emery pracuje ako metodik, examinátor a nezávislý poradca pre zavádzanie jazykových požiadaviek ICAO do leteckých organizácií.

Andy Roberts je hodnotiteľ, examinátor a tiež autor testov angličtiny pre letectvo.

Obaja sú spoločníkmi firmy emery-roberts, ktorá leteckým spoločnostiam a leteckým úradom a inštitúciám ponúka poradenstvo v oblasti uvádzania jazykových požiadaviek ICAO. Úzko spolupracujú s organizáciou ICAEA, The International Civil Aviation English Association.

Student's Book

vychádza z dokumentu č. 9835 organizácie ICAO: Manual on the implementation of ICAO Language Proficiency Requirements. Celý obsah bol dôsledne navrhnutý tak, aby pomohol študentom osvojiť si schopnosti popísané v Level 4 Language Profile organizácie ICAO.

Teacher's Book

návod na použitie učebnice pre učiteľov obsahuje pokyny pre realizáciu jednotlivých cvičení, prepisy nahrávok z Class CD, rozširujúce kopírovateľné materiály a riešenia všetkých cvičení v Student's Book. Aviation English Teacher's Book obsahuje aj doplnkové informácie uľahčujúce učiteľom prácu s učebnicou.

Naviac obsahuje užitočné rady, nápady a informácie pre dve hlavné skupiny učiteľov, ktorí budú Aviation English používať:

1. pre leteckých odborníkov, ktorí však majú malé alebo žiadne skúsenosti s výučbou cudzích jazykov,

2. pre skúsených pedagógov, ktorí sa však ešte dobre neorientujú v leteckej problematike

CD ROM

dopĺňa učebnicu interaktívnymi simuláciami, výslovnostnými a sluchovými cvičeniami. CD-ROM je rozdelený do 12 lekcií, ktoré zodpovedajú lekciám v Student's Book. CD-ROM obsahuje tiež všetky nahrávky ku cvičeniam v učebnici vo formáte MP3 na prehrávanie na počítači alebo mp3 prehrávači.

Class Audio CD

obsahujú nahrávky pre všetky sluchové cvičenia v učebnici.

Aviation English CD ROM