Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Campaign

Campaign

Autor: Simon Mellor-Clark, Yvonne Baker de Altamirano
Karegorie: Military English Kde kúpiť
Campaign 1
Campaign 2
Campaign 3
Obálky

Campaign

Autor: Simon Mellor-Clark, Yvonne Baker de Altamirano
Kategorie: Military English Kde kúpiť

Učebnica vojenskej angličtiny CAMPAIGN je určená pre vojakov, zapojených do všetkých typov operácií – mierových a humanitárnych misií a vojenských cvičení. Učebnica bola vytvorená v spolupráci s Univerzitou obrany v Brne.

Učebnica CAMPAIGN kombinuje dôsledný a presný prístup dobrej učebnice odbornej angličtiny s užívateľskou prívetivosťou dobrej učebnice všeobecnej angličtiny. Učebnica obsahuje realistické aktivity, vzťahujúce sa k príslušníkom armády. V učebnici sa vyskytujú rôzne témy – od vojenskej techniky cez šport a zdravie až po mierové jednotky. Témy aj texty čerpajú z najrozmanitejších medzinárodných vojenských tém vrátane Spojených štátov, Spojeného kráľovstva, NATO a OSN. Celá učebnica prepája výučbu základnej odbornej terminológie s rozvojom všeobecných jazykových schopností pomocou ich systematického precvičovania a dôkladne štruktúrovanej výučby gramatiky.

Vojenská angličtina je témou internetovej stránky na adrese www.campaignmilitaryenglish.com, kde učitelia nájdu doplnkové materiály, internetové aktivity a pripravené pracovné listy pre výučbu vojenskej angličtiny. Môžete sa bezplatne zaregistrovať pre zasielanie pracovných listov zdarma.

Úroveň CAMPAIGN 1 dovedie študentov z úrovne tzv. falošných začiatočníkov (false beginner/elementary) medzi úrovne 1 a 2 systému skúšok NATO STANAG 6001 (zodpovedá úrovni, ktorú Rada Európy označuje ako Waystage level).

Organizácia učebnice

CAMPAIGN 1 poskytuje študijný materiál v rozsahu 200 hodín, z toho 120 hodín tvorí práca v triede s knihou pre študenta (Student's Book) a 80 hodín opakovanie v pracovnom zošite (Workbook). Každá zo 14 lekcií v Student's Book sa skladá z troch základných častí:

  • Alpha, Bravo a Charlie oboznamuje študentov s témou a základnou slovnou zásobou každej lekcie.
  • Delta je zameraná na každodennú angličtinu – situácie nesúvisiace s armádou, v ktorých sa vojak ocitne v zahraničnej misii, napr. nakupovanie.
  • Echo a Foxtrot oboznamujú študentov so základnou vojenskou slovnou zásobou.
  • Golf

 

Autentické materiály

Celý text učebnice CAMPAIGN bol nezávisle schválený dôstojníkmi americkej, britskej, francúzskej a španielskej armády. Všetci majú rozsiahle skúsenosti z medzinárodných operácií, čo zaručuje, že učebnice verne zobrazujú súčasný vojenský život a jazyk.

Student's Book

V učebnici sa vyskytujú rôzne témy – od vojenskej techniky cez šport a zdravie až po mierové jednotky. Témy aj texty čerpajú z najrozmanitejších medzinárodných vojenských tém vrátane Spojených štátov, Spojeného kráľovstva, NATO a OSN.

Workbook

Obsahuje aj audio-CD s nahrávkami na precvičovanie načúvania a tiež zoznamy slovnej zásoby radené podľa lekcií a dva testy.

Teacher's Book

Okrem úplného kľúče k cvičeniam, metodických poznámok a prepisov nahrávok obsahuje Teachers's Book aj doplnkové informácie o rôznych stránkach vojenského života a všeobecné poznámky k výučbe angličtiny vo vojenskom prostredí.

Class Audio CD

Obsahuje nahrávky k načúvacím aktivitám zo Student's Book.

Campaign Dictionary of Military Terms

bk campaign dict

Tento slovník odbornej vojenskej terminológie obsahuje viac ako 6 000 britských, amerických a medzinárodných vojenských termínov.

Heslá zahŕňajú všetky témy vrátane hodností, výcviku, vojenského personálu, dopravných prostriedkov, taktiky a povelov, zbraní, výstroja, zemepisu, terénu a počasia.

Heslá uvádzajú správnu výslovnosť, slovný druh aj príklad použitia slova v kontexte. Navyše sú zväčša doplnené komentárom, ktorý uvádza doplnkové informácie.

Hlavné vlastnosti:

  • 6 000 britských, amerických a mezinárodných vojenských výrazov
  • fonetická transkripcia a gramatické informácie
  • príklady použitia slov v kontexte

Check Your Vocabulary for Military English

bk campaign dictwb

Táto publikácia je postavená na slovnej zásobe obsiahnutej v slovníku Campaign Dictionary of Military Terms. Je určená všetkým, ktorí si chcú osvojiť, precvičiť a zdokonaliť vojenskú terminológiu. Je mimoriadne vhodná pre študentov pripravujúcich sa na skúšku STANAG, najmä na vyššie stupne.

Učebnica obsahuje viac ako 50 pracovných listov vhodných pre samoukov aj pre použitie v triede.

CAMPAIGN Check Your Vocabulary for Military English zahŕňa nasledovné témy: military orders, operations, conversations, commands, slang, vehicles, location, aircraft, weapons.

CAMPAIGN Check Your Vocabulary for Military English obsahuje aj cvičenia gramatiky, výslovnosti a pravopisu. Má prehľadný, ľahko používateľný formát a obsahuje pokyny a kľúč so správnymi odpoveďami.

Ukážková strana

Kliknutím na obrázok si môžete stiahnuť jednu stránku s cvičeniami ako súbor pdf.