Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > English for Law Enforcement

English for Law Enforcement

Autor: Charles Boyle a Ileana Chersan
Karegorie: Angličtina pro policisty Kde kúpiť
English for Law Enforcement
Obálky

English for Law Enforcement

Autor: Charles Boyle a Ileana Chersan
Kategorie: Angličtina pro policisty Kde kúpiť

Učebnica English for Law Enforcement je určená pre študentov angličtiny so znalosťou anglického jazyka na úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (tj. úroveň elementary až pre-intermediate).

Učebnica tematicky spracováva typické situácie, v ktorých sa môžu policajti a pracovníci na vyššie uvedených pozíciách vyskytnúť (Civil disorder, Drugs and alcohol, Crime scene investigation), takže študenti si osvoja angličtinu, ktorú môžu využiť pri svojej práci. Obsah lekcií bol schválený odborníkmi na problematiku polície, colnej správy a bezpečnostných služieb z Grécka, Nemecka, Španielska a Veľkej Británie. Gramatické javy sú preberané systematicky a vedú k postupnému zvyšovaniu úrovne jazyka študentov.

Policajná angličtina pre samoukov

Študenti (policajti, úradníci colnej správy a pracovníci bezpečnostných služieb), ktorí chcú učebnicu používať bez pomoci učiteľa si môžu stiahnuť kľúč k cvičeniam z učebnice a tiež audio nahrávky na precvičenie porozumenia v angličtine a pre nácvik správnej výslovnosti.

Student's Book

Každá lekcia obsahuje 4 moduly:

  • alpha – uvedenie do témy a základná slovná zásoba pre lekciu
  • bravo – dôraz na gramatické javy
  • charlie – použitie jazykových schopností v praxi (functional language)
  • delta – prípadová štúdia (využitie osvojenej gramatiky, slovnej zásoby a informácií z ostatných modulov lekcie)

Teacher's Book

Teacher’s Book obsahuje okrem kľúča aj detailné informácie o problematike policajnej angličtiny, určenej najmä pre učiteľov, ktorí prichádzajú do styku s angličtinou pre policajtov, úradníkov colnej správy a bezpečnostnej služby prvýkrát.

Class Audio CD

CD-ROM je súčasťou každej Student’s Book a je vhodný pre samoštúdium aj pre použitie v triede. CD-ROM obsahuje:

  • dve cvičenia na gramatiku, nahrávky, výslovnosť, čítanie a slovnú zásobu ku každej lekcii
  • markbook – hodnotenie jednotlivých cvičení (vždy sa zobrazujú výsledky prvého a posledného pokusu), tento záznam je možné vytlačiť

Ukážka zo Student’s Book