Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > English World 1 stupeň

English World

Autor: Mary Bowen a Liz Hocking
Karegorie: 3. a 4. trieda Kde kúpiť
English World 1
English World 2
Obálky

English World

doložka MŠVVaŠ SR
Autor: Mary Bowen a Liz Hocking
Kategorie: 3. a 4. trieda Kde kúpiť

English World je integrovaný kurz angličtiny s tlačenými aj elektronickými komponentami. Nádherne ilustrovaná učebnica je určená pre deti od 3. ročníka, ktoré sa už angličtinu učili v 1. a 2. triede, ale tiež tým, ktorí s angličtinou začínajú úplne od začiatku. Cieľom kurzu je výborné zvládnutie písanej aj hovorovej angličtiny.

Pôvodné stránky učebnice English World a všetky materiály na stiahnutie nájdete tu »

Pupil's Book

Na začiatku je lekcia na privítanie, kde sa žiaci naučia prvé slovíčka a obraty. Učebnica má celkom dvanásť lekcií, jedna lekcia vystačí približne na 8 vyučovacích hodín. Každá vyučovacia hodina má jasnú tému a cieľ. Výborne graficky spracované príbehy, rozhovory, pesničky a básničky majú za úlohu deti pritiahnuť a motivovať. Jednotlivými lekciami žiakov sprevádza Mr. Jolly v obleku klauna. Vždy po troch lekciách sú zaradené opakovacie lekcie a projekty. 

Workbook

V pracovnom zošite si žiaci ďalej precvičujú látku preberanú v učebnici. Stránky „Learning to learn“, teda „Učenie sa učiť“ pomáhajú žiakom vypestovať si študijnú zručnosti, ako napr. kritické rozmýšľanie, rýchle prezeranie si textov, atď. 

Teacher's Book

Detailné poznámky pre učiteľa sú na stránkach príručky umiestnené okolo čiernobielej kópie stránky z učebnice. Učiteľ teda nemusí učebnicu nosiť na hodinu. Sprievodca tiež obsahuje úvodné aktivity, kľúč k cvičeniam a hry.

Audio CD s nahrávkami

Disk obsahuje nahrávky rozhovorov, textov, pesničiek a básničiek z učebnice. Prepis všetkých nahrávok nájde učiteľ v metodickej príručke (Teacher's Book)

Dictionary

K prvému a druhému dielu je k dispozícii slovníček s farebnými ilustráciami slovíčok a frází.

Grammar Practice Book

Cvičebnica gramatiky umožňuje žiakom doplnkové precvičovanie si preberanej gramatiky. Bola koncipovaná na samoštúdium a takto si deti môžu precvičovať gramatické javy podľa vlastnej potreby a tempa.

Obrázkové karty - Flashcards

Pri výučbe slovnej zásoby, hrách a ďalších aktivitách je vhodné používať týchto 158 farebných kariet veľkosti A4. Obrázky na kartách zobrazujú osoby, veci a činnosti.

DVD-ROM s materiálmi pre učiteľa

Na tomto DVD učitelia nájdu ďalšie materiály na vytlačenie, ale aj pre interaktívnu tabuľu. DVD tiež obsahuje software na prípravu testov.

English World 1 Unit 1

english world 1

Kliknite na obrázok pre zobrazenie ukážky

English World 2 Unit 1

English World 2 

Kliknite na obrázok pre zobrazenie ukážky