Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Get Ready for International Business

Get Ready for International Business

Autor: Andrew Vaughan a Dorothy E. Zemach
Karegorie: Business English Kde kúpiť
Get Ready for International Business 1 BEC
Get Ready for International Business 1 TOEIC
Get Ready for International Business 2 BEC
Get Ready for International Business 2 TOEIC
Get Ready for International Business 3 BEC
Get Ready for International Business 3 TOEIC
Obálky

Get Ready for International Business

Autor: Andrew Vaughan a Dorothy E. Zemach
Kategorie: Business English Kde kúpiť

Učebnica angličtiny, ktorá vybaví študentov kompletnými jazykovými zručnosťami potrebnými pre prácu vo firme.

Get Ready for International Business A2 TB Unit 1

Get ready bec 1

kliknite na obrázok pre zobrazenie ukážky

Get Ready for International Business B1 SB Unit 2

Get ready bec 2

kliknite na obrázok pre zobrazenie ukážky

 

Student's Book

 • každý diel obsahuje 12 lekcií so 6 stranami, opakovanie je vždy po 4 lekciách, celkovo na 60 hodín výučby
 • v každej lekcii sa študenti naučia jazyk potrebný v konkrétnej pracovnej situáciis dôrazom na počúvanie a konverzáciu
 • v každej lekcii sa nachádza sekcia Viewpoints In Business, ktoré sa zameriavajú vždy na určitý aspekt práce vo firme
 • na začiatku každej lekcie nájdete ciele (Aims) lekcie
 • každý diel obsahuje 24 strán obchodných konverzácií Talk Business
 • ku každej lekcii je v učebnici jedna strana prípravných cvičení na skúšku BEC
 • vzadu v učebnici sa nachádza slovníček, zoznam nepravidelných slovies a výklad gramatiky

Pozrite si stránky 1. lekcie prvého dielu.

Teacher's Book

Metodická príručka pre učiteľa obsahuje:

 • podrobné poznámky ku každej lekcii vrátane sekcie "Getting started", v ktorej je úvod do témy lekcie
 • kľúč k cvičeniam
 • kopírovateľné testy vrátane nahrávok
 • kopírovateľné aktivity na hodiny
 • textový prepis audio nahrávok
 • Multi-ROM obsahujúci Digibook, tj. plne interaktívnu učebnicu (Student's Book) v elektronickej forme, určenú na použitie na interaktívnej tabuli (je možné písať, kresliť, spájať, mazať, zvýrazňovať texty a prehrávať audio nahrávky). Ak firma vlastní projektor, študenti nepotrebujú tlačenú učebnicu. Ak lektor používa pri výučbe notebook, nemusí mať ani učebnicu, ani CD s audio nahrávkami, stačí mu Teacher's Book s týmto Multi-ROMom.

get ready for international business digibook