Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Učebnice
 • Základná škola

  Tieto učebnice sú vhodné pre výučbu na základnej škole.

  Učebnice sú rozdelené do kategórií:
  1. a 2. trieda
  3. a 4. trieda
  2. stupeň ZŠ

  Učebnice, ktorým bola udelená doložka MŠVVaŠ SR, sú označené nápisom doložka MŠVVaŠ SR.

 • Stredná škola

  V tejto sekcii nájdete učebnice vhodné pre výučbu na viacročných gymnáziách a na stredných školách.

 • Predškolský vek

  Tieto učebnice sú vytvorené špeciálne pre deti predškolského veku vhodné pre výučbu angličtiny v materskej škole. Rešpektujú fakt, že deti majú minimálne pracovné návyky a súčasne sa zdráhajú verbálne prejavovať. Využívajú teda do veľkej miery neverbálnu komunikáciu (TPR). Súčasne však obsahujú veľa pesničiek a riekaniek, ktoré prinútia deti osvojiť si výslovnosť a stratiť ostych z ústneho prejavu.

  Jednotlivé listy sú perforované, je možné ich vytrhnúť a na každej hodine predložiť deťom iba list, s ktorým budú pracovať, a ochrániť tak zvyšok učebnice, pred pokreslením skôr, než s ním budú deti pracovať.

 • Pre samoukov

  tu vám ponúkame prehľad materiálov na výučbu angličtiny vhodných pre samoukov na samoštúdium bez pomoci učiteľa.

 • Palgrave

  Palgrave je divízia vydavateľstva Macmillan Publishers, ktorá ponúka odbornú literatúru nielen z oblasti lingvistiky, ale tiež z ďalších humanitných, spoločenských aj prírodovedných odborov ako je sociólogia, fyzika, chémia, história, informačné technológie, filozofia, právo a ďalšie. Úplný prehľad titulov, obsahy kníh a vybrané kapitoly na stiahnutie nájdete na internetových stránkach:

  www.palgrave.com

 • Odborná angličtina

  V tejto sekcii nájdete učebnice pre výučbu odbornej angličtiny.

  • Business English
  • Military English
  • Aviation English
  • angličtina pre policajtov
 • Macmillan Books for Teachers

  Tituly zo série Macmillan Books for Teacherssú určené študentom, ktorí sa pripravujú na učiteľské povolanie, ale aj učiteľom a metodikom v praxi. Tieto knihy vám pomôžu:

  • zdokonaliť sa a získať istotu pri vyučovaní AJ
  • získať nový pohľad na váš spôsob výučby
  • prepojiť teóriu a prax

  Knihy sú písané prístupnou formou zameranou na potreby študentov. Ponúkajú:

  • praktické návody a inšpirácie pomocou aktivít
  • oboznámenie sa s kľúčovými teoretickými základmi
  • spôsob, ako zdokonaliť prax pochopením teórie
 • Jazykové skúšky

  Učebnice a testy pre prípravu na cambridgeské skúšky KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC a skúšky City & Guilds TOEFL a STANAG.

 • Dospelí

  V tejto sekcii nájdete učebné materiály, ktoré sú vhodné pre výučbu dospelých. 

  Materiály sú rozdelené do nasledujúcich kategórií:

  • jazykové školy
  • firemné kurzy
  • vysoké školy
  • Business English
 • Doplnkové materiály

  Tieto materiály môžete použiť na rozšírenie a precvičenie učiva preberaného v učebnici, ktorú používate.

  Vyberte si doplnkové materiály z nasledujúcich oblastí:

  • CLIL
  • gramatika a slovná zásoba
  • jazykové schopnosti
  • kopírovateľné materiály
 • Doložka

  V tejto sekcii nájdete učebnice, ktoré získali doložku MŠVVaŠ SR.