Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Little Bugs

Little Bugs

Autor: Carol Read a Ana Soberón
Karegorie: 1. a 2. trieda Kde kúpiť
Little Bugs 1
Little Bugs 2
Obálky

Little Bugs

doložka MŠVVaŠ SR
Autor: Carol Read a Ana Soberón
Kategorie: 1. a 2. trieda Kde kúpiť

Učebnica angličtiny Little Bugs je určená pre deti vo veku od 6 rokov. Môžu s ňou pracovať úplní začiatočníci aj deti, ktoré si už základy angličtiny osvojili v predškolskom veku. Prvý diel je možné začať vyuučovať aj pomocou čítania a písania s pomocou Busy Book – samostatného pracovného zošita. Na učebnicu Little Bugs nadväzuje učebnica Big Bugs.

Učebnica Little Bugs 1 a 2 podporuje záujem a radosť z učenia sa angličtiny, vzbudzuje u detí ozajstnú túžbu rozprávať po anglicky. Učebnica učí deti skutočne komunikovať. Deti sa neučia iba izolované slová, básničky a pesničky, ale učia sa vyjadrovať svoje myšlienky pomocou veľmi jednoduchej angličtiny. Deti sa naučia jednoduchým spôsobom rozprávať o sebe, o svojej rodine, záľubách a témach, ktoré sa ich týkajú. Budú tiež rozumieť otázkam v angličtine a prirodzene na nich reagovať.

Nový jazyk je zahrnutý v kontexte prostredníctvom príbehov, čím vyvoláva u detí radosť a istotu v učení sa. Metodika vyučovania malých detí je prispôsobená tak, aby sa deťom vytváralo prostredie, v ktorom deti prirodzeným spôsobom prijímajú angličtinu. Súčasťou učebnice sú vystrihovačky, maľovanky a samolepky, ktoré nie sú zaradené v učebnici samoúčelne. Pri práci s nimi deti zapájajú všetky zmysly a pracujú podľa pokynov učiteľa v anglickom jazyku (learn by doing).

Prečo si Little Bugs zamilujú deti aj učiteľ?

Hlavnou postavičkou v učebnici je húsenica Colin v prvom dieli a lienka Lucy v druhom, ktoré spolu s inými postavami prežívajú nejaké dobrodružstvá. V každej lekcii v príbehoch vystupujú vždy aj iné postavičky, napr. deti, alebo zvieratká. V učebnici sú veľmi zaujímavou a zábavnou formou zaradené jednoduché cvičenia, hry, pesničky, rýmovačky, maľovanky a iné aktivity, ktoré si deti obľúbia. Napr. na každej hodine, ktorá predstavuje novú slovnú zásobu, je zaradená hra Colin's Favourite Word, kde učiteľ schová jeden obrázok do obálky a na konci hodiny deti hádajú, ktoré je Colinovo obľúbené slovo. Bugs Bingo je aktivita, na ktorú sa deti vždy tešia.

bk littlebugsbingo

Učebnica rešpektuje fakt, že u detí nie je možné očakávať, že sa sami budú učiť slovnú zásobu. Preto sú do učebnice zaradené pesničky a rýmovačky, ktoré nenásilnou a zábavnou formou umožnia deťom zapamätať si novú látku.

Pupil's Book

  • 6 lekcií , každá je rozdelená na 8 vyučovacích hodín
  • 2 lekcie reálie
    Little Bugs 1: Christmas a Easter
    Little Bugs 2: Halloween a Christmas
  • Picture Dictionary (2 strany)
  • 2 strany nálepiek
  • vystrihovačky a obrázkové kartičky
  • obrázky na tvorbu vlastnej "minibook"

Teacher's Book

je detailne spracovaná, krok za krokom je rozpracovaný postup hodín. Vzadu sú kopírovateľné materiály na hry, listy rodičom, ktoré obsahujú informácie, čo sa budú deti učiť a akým spôsobom. V metodike sú aj doplňujúce hry na požitie obrázkových kartičiek a kľúč k Busy Book, testy ku každej lekcii a záverečný test. Testy sú spracované tak, že deti iba krúžkujú, vyfarbujú a číslujú jednotlivé úlohy podľa pokynov učiteľa. Metodika obsahuje aj texty k jednotlivým nahrávkam a kľúč k cvičeniam z učebnice.

Story Cards

Každý príbeh je spracovaný na tzv. Story Cards (ku každému príbehu je ich 8), kde na prednej strane je obrázkový príbeh a na zadnej strane je text príbehu, pokyny na metodický postup nácviku počúvania a interaktívnej produkcie príbehu. Je to výborná pomôcka pre učiteľa, ktorá motivuje deti k sústredeniu sa na príbeh a vzápätí na jeho interpretáciu.

Flashcards

Flashcards sú podobné karty ako Storycards. Obsahujú však zobrazenie novej slovnej zásoby a majú formát A5. Slúžia na prezentáciu, výučbu, precvičovanie a opakovanie slovnej zásoby. Pokyny na ich použitie sú opäť uvedené na príslušných miestach Teacher's Book. Karty sú kvalitne spracované tak, aby nedošlo k ich opotrebovaniu, aj keď ich učiteľ pripevní plastickou hmotou na tabuľu prípadne keď s nimi pracujú sami deti.

Listen and Put on the Stickers

precvičuje nielen počúvanie ale zároveň vedie deti k sebahodnoteniu. Deti počúvajú a lepia príslušnú nálepku s obrázkom na telo húsenice a tak vytvoria celého Colina v prvom dieli, v druhom dieli je namiesto Colina lienka Lucy. Všetky aktivity (aj Colin's favourite word) sú nahrané na audio kazete/CD, čo uľahčuje učiteľom prácu a hlavne nenúti ich tak veľa rozprávať na hodine.

bk littlebugsstickers

 

V obidvoch dieloch na konci učebnice sú 2 strany obrázkového slovníka: Colin's Crazy Page (1.diel) Lucy's Pictionary Page (2.diel). Tento obrázkový slovník nie je iba pasívne zahrnutý do učebnice, deti s ním pracujú podľa pokynov, ktoré majú v každej lekcii na precvičenie slovnej zásoby. Pre tých, ktorí už vedia čítať a písať sú dobrovoľné cvičenia na tieto zručnosti. Učiteľ sa sám rozhodne, či ich bude robiť s deťmi, prípadne ich môže použiť pre nadané deti v triede.

Busy Book

Samostatnou súčasťou učebnice je Busy Book, ktorá precvičuje písanie a čítanie, nie je však povinnou súčasťou učebnice.

V obidvoch dieloch si deti sami vyrábajú malé knižky (Make the Minibook), obrázky ktorých nájdu vzadu v učebnici, vystrihnú ich a poskladajú do malej knižky. Doma potom môžu rodičom z týchto knižiek čítať, čo sa naučili v škole.

Na konci učebnice sú zaradené stránky s vystrihovačkami z ktorých si deti sami vyrábajú ďalšie pomôcky, ako sú napríklad jednoduché bábky, ktorých použitie vyžadujú aktivity v učebnici. 

Obsah učebnice Little Bugs 1

9781405061490

 Kliknite na obrázok pre zobrazenie ukážky

Obsah učebnice Little Bugs 2

9781405061599

 Kliknite na obrázok pre zobrazenie ukážky

 

Teacher's Book

je detailne spracovaná, krok za krokom je rozpracovaný postup hodín. Vzadu sú kopírovateľné materiály na hry, listy rodičom, ktoré obsahujú informácie, čo sa budú deti učiť a akým spôsobom. V metodike sú aj doplňujúce hry na požitie obrázkových kartičiek a kľúč k Busy Book, testy ku každej lekcii a záverečný test. Testy sú spracované tak, že deti iba krúžkujú, vyfarbujú a číslujú jednotlivé úlohy podľa pokynov učiteľa. Metodika obsahuje aj texty k jednotlivým nahrávkam a kľúč k cvičeniam z učebnice.

Prelistujte si