Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Macmillan English Quest 1 stupeň

Macmillan English Quest

Autor: Jeanette Corbett a Roisin O'Farrell
Karegorie: 1. a 2. trieda Kde kúpiť
Quest 1
Quest 2
Quest 3
Quest 4
Obálky

Macmillan English Quest

doložka MŠVVaŠ SR
Autor: Jeanette Corbett a Roisin O'Farrell
Kategorie: 1. a 2. trieda Kde kúpiť

Macmillan English Quest je nová, veselá a veľmi pestrá učebnica angličtiny pre deti 1. a 2. ročníka ZŠ. Deti sa hravým spôsobom učia nový jazyk a súčasne prostredníctvom angličtiny spoznávajú svet okolo seba. Ako deti rastú, učebnica „rastie“ s nimi.

Macmillan English Quest je učebnica, v ktorej sa deti učia jazyk prostredníctvom príbehov (tzv. „story-based approach“). Deti sa neučia iba jednotlivé slová, ale učia sa tiež vyjadrovať myšlienky v jednoduchej angličtine.

1. a 2. diel

Hlavnými postavami 1. a 2. dielu učebnice Macmillan English Quest (pre 1. a 2. ročník) sú dvojčatá Holly a Harry, ich mačička Leo a dráčik Digi. Pomocou kúzelnej počítačovej hry sa učia angličtinu na príbehoch o ľuďoch v rôznych kútoch sveta.

Prvý diel je určený pre deti, ktoré sa začínajú učiť anglicky po prvýkrát, ale tiež pre deti, ktoré už nejaké základy angličtiny majú. Prvý diel neobsahuje prvky čítania a písania.

V druhom dieli je čítanie a písanie veľmi opatrne aplikované od 3. lekcie.

3. a 4. diel

V 3. a 4. dieli (pre 3. a 4. ročník) učebnica Macmillan English Quest sa hrdinami učebnice stávajú Olga, Charlie, Anna, Mr Fraser a pes Max. Deti sa učia angličtinu pomocou akčných príbehov, ktoré ich rovesníci prežívajú v reálnom svete.

Pupil's Book

Kniha pre žiaka obsahuje:

 • šesť lekcií, z ktorých každá je rozdelená do ôsmich vyučovacích hodín
 • tri opakovacie lekcie s názvom Digi Zones, ktoré sú zaradené po každej druhej lekcii
 • samolepky s novou slovnou zásobou, mini flashcards a vystrihovačky na precvičenie slovnej zásoby
 • CD-ROM, ktorý obsahuje animovanú verziu príbehov, aktivity pre každú lekciu, pesničky, riekanky a slovnú zásobu ku každej lekcii

Učebnica je balená spolu s CD-ROM-om animovaných príbehov a pesničiek.

Activity Book

Voliteľný pracovný zošit obsahuje:

 • 48 strán ďalšieho precvičovania učiva.
 • zábavné opakovania slovnej zásoby
 • obrázkový slovník na konci, ktorý si deti sami vyfarbujú

Teacher's Book

Metodická príručka obsahuje:

 • prehľadný sylabus v úvode, ktorý jasne a detailne popisuje obsah, ciele, rozloženie, kompetencie a medzi-predmetové prepojenie jednotlivých lekcií
 • podrobné pokyny k tomu, ako pracovať s učebnicou aj s ostatnými komponentmi  
 • doplňujúce fotokopírovateľné materiály
 • DIGIBOOK - digitálna verzia učebnice so všetkými audio nahrávkami, použiteľná na interaktívnej tabuli
 • „Activity Bank“ – súbor nápadov na hry a ďalšie aktivity s „mini flash-cards“
 • „Tips, Options, Fast Finishers, Extra Activities“ - obsahujú praktické odporúčania na doplnkové cvičenia, prispôsobenie cvičení podľa nárokov a šikovnosti detí
 • prepis textov všetkého materiálu z audio CD

Class Audio CD

Obsahuje všetky príbehy, pesničky, riekanky na precvičovanie výslovnosti a ostatné posluchové cvičenia. Piesne a riekanky majú vždy aj karaoke verziu. 

Učebný plán k Macmillan English Quest 1

9780230443808

Kliknite na obázok

Učebný plán k Macmillan English Quest 2

9780230443822

Kliknite na obrázok

 

 

CLIL

CLIL je hlavnou črtou učebnice a silne podporuje medzipredmetové vzťahy. Deti takto rozvíjajú svoje jazykové zručnosti prostredníctvom záujmu o okolitý svet.

quest clil tn

 Kliknite na obrázok pre zväčšenie ukážky

Ukážka z Pupil's Book

Ukážka z Activity Book