Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > get-involved

get-involved

Get Involved!

Autor: Gill Holley
Karegorie: Stredná škola Kde kúpiť
Get Involved! A1plus
Get Involved! A2
Get Involved! A2plus
Get Involved! B1
Get Involved! B1plus
Get Involved! B2
Obálky

Get Involved!

Autor: Gill Holley
Kategorie: Stredná škola Kde kúpiť

Novinka - moderná učebnica GET INVOLVED!
p
odporí u dospievajúcich študentov chuť objavovať svet okolo nich a záujem o svoju budúcnosť. Rozvíja ich jazykové zručnosti a s nimi štyri tzv. Super Skillskritické myslenie, komunikáciu, tvorivosť a spoluprácu.  
Učiteľom táto učebnica tiež umožní vytvoriť inkluzívnu triedu, ktorá dáva možnosť vyniknúť každému, aj slabšiemu študentovi. V
ynikajúca učebnica s masívnou digitálnou podporou, reálnymi videami s prirodzenou angličtinoua s autentickým kontextom je vďaka cvičeniam3 stupňami náročnosti  vhodná aj pre triedy tzv. mixed ability classes.

Viac informácií  si prečítajte v brožúre

 GIN brochure cover

Kľúčové vlastnosti

 •  WDYT? (What do you think?) Kto je vlastne hrdina? Aká je ideálna škola? Prečo sa ľudia pekne nahodia?
  Každá lekcia začína otázkou WDYT?, ktorá vtiahne a motivuje študenta zapojiť sa. V priebehu lekcie študenti získajú vedomosti, jazyk a zručnosti potrebné na zodpovedanie otázky v záverečnom tímovom projekte. Vypracovanie projektu dáva študentom príležitosť okamžite použiť nový jazyk a zručnosti

 •   Autentické “real-world”kontexty vtiahnu študentov do konverzácie a umožnia im sebaisto hovoriť o reálnych životných témach, a to aj prostredníctvom spoločných projektov (Collaborative Projects). Skvelý nástroj pre učiteľa s občas znudenými žiakmi, ktorí neradi hovoria.

 •  Praktické riešenia pre tzv. mixed ability classes zahŕňajú logické aktivity - Brain Teasers (hlavolamy) a cvičenia v pracovnom zošite s 3 rôznymi úrovňami náročnosti, takže aj slabší študent može uspieť a ukázať svoj talent.

 •   Inšpiratívne reálne videá 3 rôznych žánrov v každej lekcii predstavujú študentom súčasnú angličtinu tak, ako sa ňou skutočne hovorí, čím im efektívne pomáhajú rozvíjať ich jazykové a vizuálne schopnosti.

 •  Gamifikované aktivity v študentskej aplikácii inšpirujú študentov, aby si precvičovali angličtinu aj mimo triedy, pričom učitelia môžu sledovať ich prácu cez Progress Tracker v učiteľskej aplikácii.

 •   Flexibilný mix komponentov, vrátane škály digitálnych nástrojov pre učiteľov i študentov na výučbu prezenčne, online alebo kombináciou oboch.

 •   Social and emotional learning, známe už z populárnej učebnice Motivate!

 • Písanie - nácvik v 4 krokoch, na princípe Think, Prepare, Practise a Perform
 • Super skills: Critical Thinking, Creativity, Collaboration a Communication – systematický rozvoj základných moderných zručností je integrálnou súčasťou a aplikujú sa aj prostredníctvom žiackych projektov
 •  Collaborative projects ponúkajú zhrnutie a upevnenie čerstvých znalostí pomocou Project (video based) + Model project (s plánom postupu v 4 krokoch)

 • Media-rich content a s nimi schopnosť konštruktívneho hodnotenia


Pozrite si
 
DEMO ukážku digitálnej podpory pre učiteľa.
Viac informácií o  Get Involved! v krátkom videu

Plne flexibilný kurzFully Flex img 
Ak vyučujete na diaľku alebo by ste chceli do svojich prezenčných hodín pridať online prvok, tento kurz je vďaka skvelým digitálnym komponentom pripravený na akýkoľvek scenár. Zoznam nižšie zobrazuje všetky komponenty dostupné pre tento kurz.

 • UČEBNICA  S APLIKÁCIOU PRE ŠTUDENTA A DIGITÁLNA UČEBNICA 
  V každej časti učebnice tínedžeri nadobúdajú vedomosti, jazyk a zručnosti, aby mohli odpovedať na otázku WDYT?, ktorá otvára každú lekciu. S touto kombinovanou verziou, ktorá obsahuje tlačenú a digitálnu učebnicu, ale aj študentskú aplikáciu, je prepínanie medzi online a prezenčnými hodinami veľmi jednoduché.
 • DIGITÁLNA UČEBNICA  S APLIKÁCIOU PRE ŠTUDENTA A DIGITÁLNY PRACOVNÝ ZOŠIT 
  Táto plne digitálna verzia učebnice Get Involved! umožňuje učiteľom okamžite a s istotou preniesť svoje vyučovanie do online priestoru. Zahŕňa digitálnu učebnicu, digitálny pracovný zošit a prístup k On-the-Go Practice a Student's Resource Centre pre študentov prostredníctvom aplikácie.
 • PRACOVNÝ ZOŠIT A DIGITÁLNY PRACVONÝ ZOŠIT 
  Pracovný zošit poskytuje ďalšiu podporu pre učebnicu, a to s tlačenými aktivitami pokrývajúcimi gramatiku, slovnú zásobu a zručnosti. Zahŕňa tiež prístup k digitálnemu pracovnému zošitu a zvukovým nahrávkam.
 • UČITEĽSKÁ METODIKA S APLIKÁCIOU PRE UČITEĽA 
  Učiteľská kniha poskytuje všetko potrebné pre efektívnu prípravu a realizáciu vyučovania, či už prezenčného alebo dištančného. Aplikácia pre učiteľa poskytuje prístup k zdrojom, ako je e-kniha pre učiteľa, súprava prezentácií v triede, audio a video, generátor testov a odkazy na Kahoot! kvízy.
  Pozrite si DEMO ukážku digitálnej podpory pre učiteľa.

     Všetci študenti majú radi súťaže, preto neváhajte využiť bohatú ponuku KAHOOT aktivít
    použiteľných aj na precvičovanie v triede, alebo online.
    Zadania ku všetkým úrovniam Get Involved! nájdete na stránke TU

    Pozrite si ukážky lekcie 3 z učebnice a pracovného zošita úrovne A2+:

Get Involved! A2+ SB

Get Involved A2plus

 

Get Involved! A2+ WB

Get Involved A2plus WB