Novinky

Technická podpora našich produktov

Ak máte problém s inštaláciou digitálnych komponentov našich učebníc alebo online materiálmi našich učebníc, na tejto stránke nájdete odpovede takmer na všetky vaše otázky.

Stačí kliknúť na patričnú obálku učebnice, s ktorou vaša otázka súvisí, a preštudujte si odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa technických závad.

Nová učebnica pre dospelých Language Hub

Language Hub je nová šesťdielna učebnica angličtiny pre dospelých. Učebnica podporuje efektívnu komunikáciu a pravidelným a zmysluplným precvičovaním nadobudnutých vedomostí pomáha zvyšovať istotu a sebadôveru študentov.

Viac informácií nájdete tu »

Príspevok MŠVVaŠ SR na školský rok 2019/2020

Ministerstvo školstva poskytuje príspevok 11 € na učebnice anglického jazyka pre žiakov 3. až 5. ročníka základných škôl.

Viac informácií nájdete tu »