Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Straight to First

Straight to First

Straight to First

Autor: Roy Norris
Karegorie: Jazykové skúšky Kde kúpiť
Obálky

Straight to First

Autor: Roy Norris
Kategorie: Jazykové skúšky Kde kúpiť

Učebnica Straight to First je dlho očakávanou učebnicou na prípravu na skúšku Cambridge First. Autorom je Roy Norris – autor obľúbenej učebnice Ready for First. Na rozdiel od nej je táto učebnica určená pre tzv. krátke kurzy, s hodinovou dotáciou už od 40 hodín. Učebnica je tiež vhodná na samoštúdium, pretože Student's Book obsahuje kľúč.

Najdôležitejšie vlastnosti:

  • krátky kurz (50-100 hodín), dĺžku je možné skrátiť (40 hodín) alebo predĺžiť
  • vhodný pre dospelých študentov
  • užitočné rámčeky (Help boxes, Remember boxes, Useful language boxes)
  • obsiahle opakovanie po každej druhej lekcii
  • prístup k ďalším materiálom na internete pre študentov aj učiteľov

Student's Book

Učebnica má 10 lekcií, ktoré pripravujú študentov na úspešné zvládnutie skúšky. Každá lekcia obsahuje materiál na približne 6 hodín výučby a je v nej najmenej jedna časť zameraná na niektorú zo štyroch častí skúšky (Reading and and Use of English, Writing, Listening a Speaking). V rámčekoch (Help boxes, Remember boxes, Useful language boxes) nájdete veľa užitočných rád a tipov na skúšku. Po každej druhej lekcii je dvojstranové opakovanie Review, s úlohami v skúškovom formáte. Writing bank na konci učebnice obsahuje detailnú prípravu na časť Writing vrátane modelových odpovedí.

Workbook

Obsahuje 10 lekcií, ktoré upevňujú látku z učebnice formou cvičení skúškového typu. V oddieloch Vocabulary a Language focus nájdu študenti cvičenia na ďalšie precvičenie slovnej zásoby a štruktúr z učebnice. V každej lekcii je aj zadanie na precvičenie počúvania s porozumením.

Teacher's Book

Okrem metodických pokynov pre učiteľa a kľúča k cvičeniam obsahuje aj 10 kopírovateľných aktivít a 10 testov (Progress Tests). Súčasťou je prístupový kód do Teacher's  Resource Centre s ďalšími materiálmi a záverečným testom vo formáte skúšky, ktorý by študenti mali absolvovať krátko pred skúškou.

Straight to First SB Unit 4

straight to first sb

kliknite na obrázok pre zobrazenie ukážky

Straight to First TB Unit 4

straight to first tb

kliknite na obrázok pre zobrazenie ukážky