Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Základná škola > 2. stupeň

2. stupeň

 • Give Me Five!

  Give Me Five! je nová šesťdielna učebnica pre základné školy, ktorá kladie veľký dôraz na zapojenie žiakov do vyučovacieho procesu a rozvoj schopností 21. storočia. Dynamický a zábavný obsah zlepšuje a udržuje motiváciu žiakov a zvyšuje ich úspešnosť pri skúškach.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Academy Stars

  Učebnica Academy Stars je určená pre deti vo veku od 6 do 14 rokov.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Get Involved!

  Úplne nová učebnica očarí študentov i učiteľov novými postupmi, aktívnou spoluprácou a zameraním na reálny život a zručnosťami pre súčasný svet. Odporúčaná pre 2. stupeň ZŠ a stredné školy (najmä odborné), samozrejme, podľa adekvátnych úrovní. Obohatená oprvky gamification pre samoštúdium, s možným dohľadom učiteľa, ale najmä vybavená masívnou online a digitálnou podporou.

 • Gateway to the World

  Nová séria učebníc Gateway to the World spája  úplne nový obsah a digitálne nástroje s metodikou, ktorej dôverujú tisíce učiteľov po celom svete. Autor Dave Spencer, s dlhoročnou praxou učiteľa angličtiny, využíva svoje priame skúsenosti z vyučovania na vytvorenie učebníc, ktoré zaručene tínedžerov zaujmú a zabezpečia im jazyk a zručnosti, ktoré potrebujú pre život.

 • Global Stage

  Global Stage je šesťdielna učebnica pre deti, ktorá podporuje ich jazykové vzdelanie a spoločenské vedomie. Pomáha im nielen pri zvládnutí hovorenej aj písanej angličtiny, ale aj v tom, aby z nich vyrástli svedomití a zodpovední ľudia, ktorí sú pripravení uspieť v globálnom svete.

 • Beyond

  Beyond  je nová, 6-dielna séria učebníc, vhodná pre tínedžerov učiacich sa anglický jazyk. Podľa SERR pre jazyky pokrýva úrovne od A1+ po B2 a korešponduje s požiadavkami na medzinárodné jazykové skúšky na jednotlivých úrovniach.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Motivate!

  Motivate! je nová učebnica angličtiny pre výučbu na 2. stupnizákladných škôl a v nižších ročníkoch viacročných gymnázií. Učebnica je metodicky spracovaná tak, aby vyhovovala výučbe v triedach s rôzne nadanými študentmi.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • New Inspiration

  je 4dielna učebnica pre mládež. Každá lekcia obsahuje prezentáciu a precvičenie nového učiva, opakovacie cvičenia, oddiel s kultúrnymi témami a tiež špeciálne časti pre heterogénne triedy (mixed-ability classes). Odporúčame ju do posledných ročníkov ZŠ.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • 500 Activities for the Primary Classroom

  je príručka pre všetkých učiteľov, ktorí učia malé deti. Obsahuje 500 nápadov na doplnenie vašej učebnice angličtiny.

 • English World

  English World je 10-dielna učebnica angličtiny, ktorá je doplnená mnohými tlačenými a elektronickými komponentami pre žiakov aj pre učiteľa (napr. DVD-ROM s materiálmi pre interaktívne tabule). Je určená pre deti od 3. ročníka ZŠ.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Macmillan Next Move

  Učebnica angličtiny pre 1. a 2. stupeň základných škôl.

  Sedemdielna učebnica pre deti vo veku 6 (7) – 13 rokov, prináša do triedy reálny život.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Macmillan English Quest

  Macmillan English Quest je nová, veselá a veľmi pestrá učebnica angličtiny pre deti ZŠ. Deti sa v nej pomocou príbehov učia vyjadrovať svoje myšlienky v jednoduchej angličtine.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Hot Spot

  je 5 dielna učebnica angličtiny pre 2. stupeň základných škôl. Učebnica angličtiny Hot Spot motivuje žiakov výberom vhodných tém, textov a príbehov, ktoré zohľadňujú záujmy a pohľad na svet tejto vekovej skupiny.

  doložka MŠVVaŠ SR