Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Doložky MŠVVaŠ SR

Doložky MŠVVaŠ SR

V tejto sekcii nájdete učebnice, ktoré získali doložku MŠVVaŠ SR.

 • Motivate!

  Motivate! je nová učebnica angličtiny pre výučbu na 2. stupnizákladných škôl a v nižších ročníkoch viacročných gymnázií. Učebnica je metodicky spracovaná tak, aby vyhovovala výučbe v triedach s rôzne nadanými študentmi.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Tiger Time

  Tiger Time je príťažlivý, 6-úrovňový základný kurz anglického jazyka vložený do rôznych prostredí s rôznymi postavami, ktoré sa menia a rastú spolu so žiakmi, a ktoré odrážajú ich vyvíjajúce sa záujmy a potreby v určitom veku.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Gateway to Maturita

  Učebnica Gateway to Maturita spĺňa všetky požiadavky na výučbu na SŠ a 8-ročných gymnáziách a tiež na prípravu na maturitu. Nie je vždy jednoduché zaujať študentov stredných škôl. Vďaka učebnici Gateway to Maturita je tento krok oveľa jednoduchší. Zároveň špeciálna brožúra k príprave na maturitu v slovenčine obsahuje vzory testových cvičení vo formáte maturitnej skúšky a tiež mnohé užitočné frázy z oblasti reálií.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • New Inspiration

  je 4dielna učebnica pre mládež. Každá lekcia obsahuje prezentáciu a precvičenie nového učiva, opakovacie cvičenia, oddiel s kultúrnymi témami a tiež špeciálne časti pre heterogénne triedy (mixed-ability classes). Odporúčame ju do posledných ročníkov ZŠ.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Beyond

  Beyond  je nová, 6-dielna séria učebníc, vhodná pre tínedžerov učiacich sa anglický jazyk. Podľa SERR pre jazyky pokrýva úrovne od A1+ po B2 a korešponduje s požiadavkami na medzinárodné jazykové skúšky na jednotlivých úrovniach.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Straightforward Second Edition

  Straightforward Second Edition je druhé vydanie učebnice Straightforward od vydavateľstva Macmillan v Slovenskej Republike. Keďže je na trhu už niekoľko rokov, bolo potrebné aktualizovať jej obsah tak, aby lepšie vyhovoval súčasným študentom, výučbovým metódam a výučbovému prostrediu.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Footprints

  Footprints je učebnica angličtiny pre deti vhodná najmä pre výučbu v jazykových školách.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Gateway + maturitné cvičné testy

  Gateway je moderná päťdielna učebnica z produkcie vydavateľstva Macmillan Education, určená na prípravu študentov na maturitu z angličtiny. Na tejto internetovej stránke sa môžete oboznámiť so samotnou učebnicou angličtiny, s multimediálnymi online doplnkami pre študentov, online materiálmi pre učiteľov, s cvičnými maturitnými testami a softvérom pre interaktívnu tabuľu.

   

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Macmillan Next Move

  Učebnica angličtiny pre 1. a 2. stupeň základných škôl

  Sedemdielna učebnica pre deti vo veku 6 (7) – 13 rokov, prináša do triedy reálny život.

   

  doložka MŠVVaŠ SR
 • English World

  English World je 10-dielna učebnica angličtiny, ktorá je doplnená mnohými tlačenými a elektronickými komponentami pre žiakov aj pre učiteľa (napr. DVD-ROM s materiálmi pre interaktívne tabule). Je určená pre deti od 3. ročníka ZŠ.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • English World

  English World je 10-dielna učebnica angličtiny, ktorá je doplnená mnohými tlačenými a elektronickými komponentami pre žiakov aj pre učiteľa (napr. DVD-ROM s materiálmi pre interaktívne tabule). Je určená pre deti od 3. ročníka ZŠ.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Laser

  Tretie vydanie úspešnej päťdielnej sady učebníc angličtiny Laser. Je určená na prípravu teenagerov na skúšku Cambridge First Certificate in English. Učebnica na prípravu teenagerov na Cambridge First Certificate in English - FCE.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Macmillan English Quest

  Macmillan English Quest je nová, veselá a veľmi pestrá učebnica angličtiny pre deti od 1. ročníka triedy ZŠ. Deti sa v nej pomocou príbehov učia vyjadrovať svoje myšlienky v jednoduchej angličtine.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Macmillan Next Move

  Učebnica angličtiny pre 1. a 2. stupeň základných škôl.

  Sedemdielna učebnica pre deti vo veku 6 (7) – 13 rokov, prináša do triedy reálny život.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Macmillan English Quest

  Macmillan English Quest je nová, veselá a veľmi pestrá učebnica angličtiny pre deti ZŠ. Deti sa v nej pomocou príbehov učia vyjadrovať svoje myšlienky v jednoduchej angličtine.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Hot Spot

  je 5 dielna učebnica angličtiny pre 2. stupeň základných škôl. Učebnica angličtiny Hot Spot motivuje žiakov výberom vhodných tém, textov a príbehov, ktoré zohľadňujú záujmy a pohľad na svet tejto vekovej skupiny.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Little Bugs

  Little Bugs je dvojdielna učebnica angličtiny pre žiakov 1. a 2. triedy ZŠ, ktorí ešte nevedia čítať a písať. Keďže je trochu náročnejšia, odporúčame ju na výučbu detí, ktoré sa už naučili základy angličtiny. Vhodným pokračovaním je učebnica Big Bugs.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Mini Magic

  Mini Magic je dvojdielna učebnica pre malé deti, ktoré sa začínajú učiť angličtinu. Učebnica má odporúčanie MŠ SR do 1. a 2. ročníka na ZŠ.

  doložka MŠVVaŠ SR
 • Captain Jack

  Deti sa podľa tejto učebnice môžu učiť od 3 alebo od 4 rokov. Každý žiak má v učebnici priložený Multi-ROM s výučbovým programom a nahrávkami pesničiek z učebnice. Metodická príručka sprevádza všetkými fázami výučby aj učiteľov bez skúseností s výučbou tejto vekovej kategórie.

  doložka MŠVVaŠ SR