Novinky

Technická podpora našich produktov

Ak máte problém s inštaláciou digitálnych komponentov našich učebníc alebo online materiálmi našich učebníc, na tejto stránke nájdete odpovede takmer na všetky vaše otázky.

Stačí kliknúť na patričnú obálku učebnice, s ktorou vaša otázka súvisí, a preštudujte si odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa technických závad.

Príspevok MŠVVaŠ SR na učebnice ANJ na školský rok 2023/2024

Ministerstvo školstva poskytuje príspevok na učebnice všetky stupne ZŠ aj SŠ, vrátane učebníc cudzích jazykov.

Podrobné informácie o nákupe učebníc anglického jazyka z ministerského príspevku nájdete na našej stránke tu »

Fully Flexible Courses

Pripravili sme pre vás množstvo materiálov tak, aby ste mohli vyučovať v akejkoľvek situácii, teda v triede, z domova, alebo využitím oboch možností.

Ak učíte na diaľku alebo ak by ste si chceli pridať do vašich kurzov v triede online vzdelávací prvok, prekonfigurovali sme a vylepšili naše najobľúbenejšie kurzy o digitálne komponenty, aby sme boli pripravení na akýkoľvek scenár.

Viac informácií v angličtine nájdete tu »