Novinky

Gateway to Maturita

Učebnica Gateway to Maturita spĺňa všetky požiadavky na výučbu na SŠ a 8-ročných gymnáziách a tiež na prípravu na maturitu. Nie je vždy jednoduché zaujať študentov stredných škôl. Vďaka učebnici Gateway to Maturita je tento krok oveľa jednoduchší. Zároveň špeciálna brožúra k príprave na maturitu v slovenčine obsahuje vzory testových cvičení vo formáte maturitnej skúšky a tiež mnohé užitočné frázy z oblasti reálií. Vyžiadajte si vzorku učebnice tu

Nová učebnica pre dospelých Language Hub

Language Hub je nová šesťdielna učebnica angličtiny pre dospelých. Učebnica podporuje efektívnu komunikáciu a pravidelným a zmysluplným precvičovaním nadobudnutých vedomostí pomáha zvyšovať istotu a sebadôveru študentov.

Viac informácií nájdete tu »

Príspevok MŠVVaŠ SR na školský rok 2019/2020

Ministerstvo školstva poskytuje príspevok 11 € na učebnice anglického jazyka pre žiakov 3. až 5. ročníka základných škôl.

Viac informácií nájdete tu »