Novinky

Nová učebnica Gateway to Maturita

Učebnica Gateway to Maturita spĺňa všetky požiadavky na výučbu na SŠ a 8-ročných gymnáziách a tiež na prípravu na maturitu. Nie je vždy jednoduché zaujať študentov stredných škôl. Vďaka učebnici Gateway to Maturita je tento krok oveľa jednoduchší. Zároveň špeciálna brožúra k príprave na maturitu v slovenčine obsahuje vzory testových cvičení vo formáte maturitnej skúšky a tiež mnohé užitočné frázy z oblasti reálií. Vyžiadajte si vzorku učebnice tu

Príspevok MŠVVaŠ SR na učebnice ANJ na školský rok 2017/2018

Ministerstvo školstva poskytuje príspevok 15 € na učebnice anglického jazyka pre  žiakov 1. a 2. ročníka stredných odborných škôl, gymnázií so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom a špeciálnych stredných škôl a pre žiakov 5. a 6. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

Viac informácií a zoznam učebníc vydavateľstva Macmillan Education nájdete tu »

Macmillan ELT katalóg na rok 2018

Pozrite si náš nový Macmillan ELT katalóg na rok 2018 tu »