Novinky

Nová učebnica Gateway to Maturita

Učebnica Gateway to Maturita spĺňa všetky požiadavky na výučbu na SŠ a 8-ročných gymnáziách a tiež na prípravu na maturitu. Nie je vždy jednoduché zaujať študentov stredných škôl. Vďaka učebnici Gateway to Maturita je tento krok oveľa jednoduchší. Zároveň špeciálna brožúra k príprave na maturitu v slovenčine obsahuje vzory testových cvičení vo formáte maturitnej skúšky a tiež mnohé užitočné frázy z oblasti reálií. Vyžiadajte si vzorku učebnice tu

Príspevok MŠVVaŠ SR na šk. rok 2018/2019

Ministerstvo školstva poskytuje príspevok 15 € na učebnice anglického jazyka pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl, gymnázií so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom a špeciálnych stredných škôl, žiakov 7. a 8. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a konzervatórií a žiakov 3., 4. a 5. ročníka bilingválnych stredných škôl.

Viac informácií nájdete tu »

Macmillan ELT katalóg na rok 2019

Pozrite si náš nový Macmillan ELT katalóg na rok 2019 tu »