Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Pre učiteľov

Pre učiteľov

 

Prečo je dôležité používať pracovný zošit

V posledných dvadsiatich rokoch sme objavili veľa nových a strhujúcich faktov o spôsobe, akým sa deti učia cudzie jazyky. Búrajú mýty, ktorým sme zvykli veriť: úspech nespočíva v ukladaní množstva jazykových informácií do detského mozgu, ale v budovaní schopnosti dostať ich z hlavy von, keď ich treba použiť, a to v podobe slov, fráz alebo celých komunikačných zvratov. Jediný spôsob ako to dosiahnuť, je maximalizovať deťom príležitosti pre mnohonásobné, rôznorodé a podmanivé precvičovanie jazyka. A toto je kľúčová úloha materiálov dopĺňajúcich jazykovú učebnicu – hlavne pracovného zošita. Moderný pracovný zošit cudzieho jazyka je oveľa viac než iba banka pridaných gramatických a lexikálnych cvičení. Moderná škála úloh pozostáva z nových kreatívnych typov zadaní ako sú hádanky, kvízy, mini-projekty, webquesty a iné. Pracovné zošity pre malých žiakov ponúkajú tiež systematický a odstupňovaný program na podporu písania, často obohatený úlohami na rozvíjanie jemnej motoriky ruky alebo aktivít s pútavými nástrojmi ako nálepky a vystrihovačky na rozvoj manuálnych zručností. Ich spoločným cieľom je zamestnávať a stimulovať mozog dieťaťa, a tak ho viesť k intenzívnemu a inteligentnému opätovnému používaniu jazykového učiva.

Na záver by som ako učiteľ cudzích jazykov, metodický poradca a predovšetkým aj ako rodič rád odporučil extra investíciu do moderných učebných materiálov všetkým zodpovedným rodičom.

Dr Grzegorz Spiewak,

Hlavný poradca pre vyučovanie angličtiny, Macmillan Central & Eastern Europe, lektor online MA TESOL programu, The New School, New York.