Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > GDPR

Plné znenie GDPR

Poučenie o spracovaní osobných údajov poskytnutých záujemcom alebo používateľov produktov a služieb spoločnosti Springer Nature Limited

Toto poučenie zahŕňa zásady spracovania osobných údajov spoločnosti Springer Nature Limited (správca osobných údajov), ktorých súčasťou je aj Macmillan Education v rámci poskytovania produktov alebo služieb a je určený pre všetkých, ktorí využívajú alebo chcú využívať naše produkty alebo služby. Poučenie je v súlade s pravidlami definovanými v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej iba Nariadenie).

Aké informácie o Vás spracovávame (prehľad spracovávaných údajov a ich zdroje)

Vaše osobné údaje spracovávané v rámci použitia našich produktov či služieb, zahŕňajú údaje nutné k Vašej identifikácií pre poskytnutie produktov alebo služieb. Údaje sú získavané samostatne napríklad vyplnením formulára na našich webových stránkach, prostredníctvom emailového, telefonického alebo osobného kontaktu so zástupcami našej spoločnosti.

Na čo potrebujeme Vaše údaje (účely spracovania a prípadný príjemca osobných údajov)

Vaše identifikačné údaje budú využité pre Vaše kontaktovanie pre poskytnutie produktu či služby alebo pre podanie informácií a produktoch alebo službách. Ďalej potom slúžia pre potreby kontroly nami distribuovaných produktov a služieb. Osobné údaje poskytnuté našou spoločnosťou Springer Nature Limited slúžia výhradne pre potreby tejto spoločnosti a ich partnerov nikdy však nebudú sledované tretími stranami.

V prípade prejaveného záujmu o zasielaní marketingových noviniek (newsletter, macnews), prostredníctvom označenia tejto možnosti na našich webových stránkach, podpísaním súhlasu v tlačených formulároch alebo ústnym prejavom vyjadrujete súhlas so spracovávaním pre marketingové účely vrátane zasielania informácií o usporiadaných akciách a nových učebniciach, ako aj o zasielaní obchodných noviniek prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 sb.

Dôvod spracovania v zákone (právny základ spracovania) a odvolaní súhlasu

Právnym základom spracovania osobných údajov záujemcov alebo užívateľov našich produktov či služieb je spracovanie potrebné pre účely oprávnených záujmov správca.

Máte právo tento súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a nebude Vám za to hroziť žiadna sankcia či znevýhodnenie, a to oznámením na elektronickú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne inou formou na kontaktné údaje správca osobných údajov. Zákonnosť spracovania údajov pred odvolaním súhlasu tým nie je dotknutá.

Doba, počas ktorej budú údaje spracovávané

Osobné údaje budú spracovávané primeranú dobu s ohľadom na účel spracovania. Osobné údaje uchovávame do odvolania súhlasu alebo do vypršania účelu spracovania popísaného vyššie (doba nie je obmedzená).

Právo na prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Máte právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby, ich opravu alebo vymazanie, poprípade obmedzenie spracovania, máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov) v prípade, že sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov prebieha v rozpore s právnymi predpismi.

Ako bude spracovanie prebiehať

Spoločnosť Springer Nature Limited bude osobné údaje spracovávať hlavne vo svojich počítačových systémoch a počítačových systémoch spracovateľov, ako bolo opísané vyššie. Písomnosti bude spracovávať vo svojej kartotéke. Poskytnutie spracovávaných údajov zo strany záujemcov alebo užívateľov našich produktov či služieb je dobrovoľné.

Vyjadrenie súhlasu subjektu

Na základe vyššie uvedených informácií dávam týmto spoločnosti Springer Nature Limited súhlas s uvedeným spracovaním osobných údajov.

Ak súhlasíte, prosíme odošlite vyplnený formulár.

AKO NÁS Môžete KONTKATOVAŤ?

Pre prípadné pripomienky a dotazy k ochrane osobných údajov a pre kontakt vo veci výkonu Vašich zákonných práv môžete použiť nasledujúce kontakty:

Názov: Springer Nature Limited
Adresa: Macmillan Education, Masarykova 24, 081 79 Prešov
Telefón: +421 51 77 63 147 alebo +421 905 302 803
E
-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.