Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Academy-Stars-2st

Academy-Stars-2st

Academy Stars

Autor: Kathryn Harper, Gabrielle Pritchard, Alison Blair, Jane Cadwalladar, Steve Elsworth
Karegorie: 2. stupeň Kde kúpiť
Obálky

Academy Stars

doložka MŠVVaŠ SR
Autor: Kathryn Harper, Gabrielle Pritchard, Alison Blair, Jane Cadwalladar, Steve Elsworth
Kategorie: 2. stupeň Kde kúpiť

Dosiahnite výnimočné vedomosti a zručnosti s týmto novým sedemdielnym kurzom určeným pre deti vo veku od 6 do 14 rokov!

Moderné hodiny dôsledne a rovnomerne rozvíjajúce všetky jazykové zručnosti, gramatiku aj komunikáciu, pripravia vašich žiakov nielen na jazykové skúšky Cambridge Young Learners Exam, ale aj na úspešné zvládnutie rôznych životných situácií v širokom rozsahu.

Na stránke https://www.macmillanyounglearners.com/academystars/ nájdu učitelia aj rodičia ďalšiu podporu a aktivity, ktoré pomôžu deťom dosiahnuť maximum v ich jazykových zručnostiach a vedomostiach.

Pozrite si video z metodického webináru o tom Ako pracovať s digitálnymi komponentmi učebnice Academy Star

Pre učiteľov:

 • Dôraz na výučbu čítania, písania a gramatiky podľa jednoduchých a jednoznačných metodických pokynov
 • Pupil's Book a Teacher's Book obsahujú množstvo základných aj doplnkových materiálov s jasnými inštrukciami a nevyžadujú ďalšiu prípravu zo strany učiteľa
 • Teacher's Book podporuje profesionálny rozvoj učiteľa s dôrazom na riadenie vyučovania a na výučbu v triedach so žiakmi s rôznym stupňom nadania (mixed-ability classes)
 • Metodická príručka prispieva k všestrannému rozvoju učiteľa
 • Aktivity v digitálnom Presentation Kit pomáhajú oživiť vyučovacie hodiny
 • Pravidelné opakovanie s hodnotením za použitia Test Generator a Assessment Pack, ktoré obsahujú aj cvičné testy na prípravu na cambridgeské skúšky YLE

Digitálne, interaktívne a online komponenty

academystars 750

Pre viac informácií kliknite tu »

Pre žiakov:

 • Výučba je zameraná na rozvoj kritického myslenia, samostatnosti a sociálnych hodnôt, ktoré pripravujú žiakov do života
 • Inovatívny prístup k výučbe gramatiky za pomoci vizuálnych blokov Graphic Grammar
 • Aktivity pod názvom "Be a star" motivujú a podporujú prácu žiakov a ich komunikáciu, hodnotia ich pokrok a úspechy
 • Učebnica rozvíja jazykovú úroveň žiakov prostredníctvom bohatého vizuálneho programu ako aj čítania a buduje tak ich sebadôveru
 • Živé animácie v cvičeniach gramatiky a čítania sú pre žiakov nezabudnuteľným zážitkom

Pre rodičov:

 • Pupil's Practice Kit s interaktívnymi aktivitami a videami na ďalšie precvičovanie doma
 • Parent Guide, ktorý poskytuje rady pre rodičov ako pomôcť deťom v domácej príprave a zdokonaľovaní sa

Komponenty učebnice pre učiteľa: 

 • Teacher's Book
 • Teacher's Resource Centre
 • Presentation Kit
 • Pupil's Practice Kit with score report
 • Class Audio CDs
 • Test Generator

Komponenty učebnice pre žiaka:

 • Pupil's Book
 • Workbook
 • Alphabet Book
 • Pupil's Resource Centre
 • Pupil's Practice Kit

 

Academy Stars 4 PB Unit 6

academy stars 4Kliknite na obrázok pre zobrazenie ukážky

Academy Stars 5 PB Unit 3

academy stars 5Kliknite na obrázok pre zobrazenie ukážky