Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > Laser

Laser

Autor: Steve Taylore-Knowles, Malcolm Mann
Karegorie: Stredná škola Kde kúpiť
Laser A1+
Laser A2
Laser B1
Laser B1+
Laser B2
Obálky

Laser

doložka MŠVVaŠ SR
Autor: Steve Taylore-Knowles, Malcolm Mann
Kategorie: Stredná škola Kde kúpiť

Sada učebníc angličtiny Laser je určená na prípravu teenagerov na skúšku Cambridge First Certificate in English. Študentom v záverečnej fáze prípravy na skúšku, hlavne tým, ktorým ostáva do zloženia skúšky 1 rok, stačí využiť len posledný diel, Laser B2. Pre menej pokročilých študentov existujú ešte ďalšie štyri diely.

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pokrývajú učebnice tieto úrovne:

  • A1+ Elementary 
  • A2   Pre-Intermediate
  • B1   Intermediate
  • B1+ Pre-FCE
  • B2   FCE / Upper-Intermediate

Každý diel učebnice obsahuje 12 až 14 tematicky zameraných lekcií, ktoré sa rovnomerne zameriavajú na výučbu všetkých kľúčových jazykových schopností.

Výučbe slovnej zásoby sa venujú sekcie Vocabulary, ktoré sa zameriavajú na slovnú zásobu podľa tematických okruhov, na najčastejšie kombinácie slov (kolokácie), väzby, na tvorenie slov a na metaforické použitie slovnej zásoby.

V celej učebnici sa vyskytujú cvičenia, ktoré majú rovnakú formu ako testové úlohy na skúške Cambridge First Certificate in English, takže študenti budú pripravení presne na to, čo ich pri skúške čaká. Opakovacie sekcie sú zaradené po každej druhej lekcii.

V poslednom diely na úrovni B2 prejdú študenti záverečnou fázou prípravy na skúšku Cambridge FCE. Zoznámia sa so všetkými časťami skúšky a s typmi testových úloh a osvoja si správny spôsob ich vypracovania. Zamerajú sa tiež na rozšírenie a upevnenie gramatiky a slovnej zásoby. Takmer na každej stránke nájdu študenti tipy na úspešné zloženie skúšky FCE - tzv. Exam Expert. Pozornosť je venovaná aj všetkým kľúčovým schopnostiam. Každá lekcia obsahuje 2 texty na porozumenie. Opakovacie oddiely sú zaradené po každej druhej lekcii. Na konci knihy sú zaradené prílohy Grammar database, Writing database, Key word database a Phrasal verb database.

Ukážka Laser A2 SB Unit 1

Ukážka Laser A2 TB Unit 1

VIDEO - Malcolm Mann a Steve Taylore-Knowles, autori Laser, hovoria o novinkách tretieho vydania.