Nachádzate sa tu: Hlavná stránka > New Inspiration

New Inspiration

Autor: Judy Garton-Sprenger, Philip Prowse
Karegorie: 2. stupeň Kde kúpiť
New Inspiration 1
New Inspiration 2
New Inspiration 3
New Inspiration 4
Obálky

New Inspiration

doložka MŠVVaŠ SR
Autor: Judy Garton-Sprenger, Philip Prowse
Kategorie: 2. stupeň Kde kúpiť

Učebnica angličtiny pre viacročné gymnáziá a stredné školy (mládež vo veku od 12 do 18 rokov).

Hlavné vlastnosti učebnice

 • možnosť začať dielom 1 alebo 2 podľa stupňa pokročilosti študentov (diel 1 je určený pre úplných začiatočníkov)
 • štruktúrovaný prístup ku gramatike - riadené aktivity prechádzajúce do voľných aktivít, napomáhajúcich rozvoju plynulého prejavu - študenti môžu uplatňovať osvojenú anglickú gramatiku v komunikačných situáciách
 • široké spektrum textov a dialógov, zodpovedajúce veku študentov, vrátane príbehov s postavami tínedžerov v dieloch 1 a 2
 • zvláštnu pozornosť autori učebnice venovali rozvoju jazykových zručností - každá lekcia obsahuje dvojstránku Integrated Skills zameranú aj na "learner independence"
 • časť Inspiration Extra! obsahuje projekty, pesničky, scénky, kvízy, hry, limericky a tiež aktivity určené pre heterogénne triedy (mixed-ability classes)
 • na konci každej lekcie sa pravidelne striedajú časti Culture (určené na výučbu tém o rôznych kultúrach) a Review (určené na opakovanie)

Zjednodušené čítanky k učebnici New Inspiration

Zjednodušené čítanky vhodné k učebnici New Inspiration si môžete stiahnuť tu

Student's Book

Každá lekcia sa skladá zo 6-tich dvojstránok.

Na prvých troch dvojstránkach je predstavená nová látka. Nadpis uvádza tému lekcie, novú gramatiku a funkčný jazyk. Štruktúra týchto lekcií je premenlivá, avšak vždy obsahuje cvičenia výslovnosti a končí písaním.

Štvrtá dvojstrana (Integrated Skills) kombinuje všetky štyri schopnosti: z textu na čítanie je vyvodené cvičenie zamerané na počúvanie; nasleduje konverzácia, vychádzajúca z počúvania alebo čítania. Táto časť je ukončená písaním. Na konci dvojstrany sú ešte zaradené diely Learner Independece a Phrasebook.

Piata dvojstrana (Inspiration Extra) obsahuje projekty a hry spojené s pesničkou alebo scénkou. Tu sú uvedené aj aktivity pre heterogénne triedy. Menej zdatní študenti pracujú s časťou REVISION for more practice ktorá slúži na opakovanie, zatiaľ čo dobrí študenti pracujú s časťou EXTENSION for language development, ktorá rozširuje a prehlbuje osvojenú látku (Prezrite si tieto cvičenia z New Inspiration 1). Rovnaké dve časti sú zaradené aj do Workbooku avšak vo väčšom rozsahu.

Na šiestej dvojstránke sa striedajú 2 časti:
Culture - poskytuje faktické informácie aj príležitosti na porovnávanie rozdielnych kultúr (
prezrite si stránku Culture z New Inspiration 1).
Review - táto sekcia je zaradená vždy po dvoch lekciách a opakuje látku prebranú v daných lekciách (prezrite si stránku Review z New Inspiration 1).

Na konci učebnice sú zaradené podklady ku Communication Activities, prehľad gramatiky a zoznam slovíčok podľa jednotlivých lekcií s výslovnosťou.

Workbook

 • Pracovný zošit obsahuje množstvo cvičení na precvičenie gramatiky, slovnej zásoby, výslovnosti a všetkých jazykových zručností. Súčasťou sú aj opakovacie cvičenia.
 • V každej lekcii sú zaradené časti REVISION for more practice (1 celá strana použiteľná na opakovanie pre slabších študentov) a EXTENSION for language development (1 celá strana rozširujúca a prehlbujúca osvojenú látku).
 • Na konci pracovného zošita nájdu študenti čítanku - príbeh v deviatich kapitolách doplnený cvičeniami.

Teacher's Book

 • Obsahuje podrobné poznámky ako používať učebnicu, ponuku voliteľných cvičení na začiatku hodiny a domácich úloh. Súčasťou je aj prepis všetkých nahrávok a kompletný kľúč pre všetky cvičenia zo Student's Book aj Workbook.
 • Ponúka aj viacero doplnkových aktivít, určených pre menej zdatných študentov, alebo naopak, pre študentov, ktorí dokončia cvičenia skôr ako ostatní.
 • Pomáha učiteľovi doplnkovými informáciami k témam z rôznych kultúr.
 • Obsahuje CD s 35 testmi vrátane načúvaní, ktoré možno upraviť podľa potreby (test k Inspiration 1, Unit 1, Lesson 1).
 • Obsahuje CD s nahrávkami na počúvanie na hodinách.

Zjednodušené čítanky k učebnici New Inspiration

Zjednodušené čítanky k učebnici New Inspiration

Webová stránka učebnice New Inspiration

Študenti aj učitelia nájdu ďalšie učebné materiály k učebnici a zaujímavé informácie na http://www.macmillaninspiration.com/new

bk ninsp homepage